Ponad pół mln zł z Narodowego Centrum Nauki dla prawnika z UwB

Dr Dariusz Kużelewski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku otrzymał grant badawczy w konkursie OPUS 24 LAP Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu pt. „Ryzyko jako zjawisko subiektywne. Włączenie kognitywistyki do koncepcji ryzyka w europejskim prawie ochrony danych osobowych”. Badania będzie prowadził we współpracy z dr. Nielsem Van Dijk z Vrije Universiteit Brussel (Belgia).

[fot. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku/Facebook]

[fot. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku/Facebook]

Ten dwustronny projekt badawczy będzie realizowany przez 48 miesięcy. Przyznana kwota dofinansowania to ponad 510 tys. zł. Dr Dariusz Kużelewski z Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa UwB pokieruje polskim zespołem badawczym. 

fot. Dariusz Kużelewski, Wydział Prawa/mat. prasowe

Naukowcy, na przykładzie analizy ryzyka wykonywanej w ramach ochrony danych wymaganej przez RODO, sprawdzą, jakie psychologiczne mechanizmy mają wpływ na proces szacowania ryzyka, a także zastanowią się, jak można poprawić praktykę prawniczą, aby proces szacowania ryzyka był bardziej rzetelny a proces kontroli nie tak arbitralny.

Wyniki badań, jak można przeczytać w opisie projektu, będą mogły być wykorzystywane również w innych obszarach prawa, np. prawa dotyczącego sztucznej inteligencji albo cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji o konkursie OPUS oraz listę zwycięskich projektów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Zobacz również