Ponad 50 tysięcy Białorusinów z prawem pobytu w Polsce

Liczba Białorusinów posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 50 tys. osób. Obywatele Białorusi są drugą po Ukraińcach najliczniej reprezentowaną grupą cudzoziemców w Polsce – informuje Urząd do spraw Cudzoziemców. Zdecydowany wzrost ruchu migracyjnego obywateli Białorusi zauważalny jest od sierpnia 2020 r.

Dzień Woli - manifestacja Białorusinów w Białymstoku. Kwiecień 2022 r. [fot. archiwum Bia24]

Dzień Woli - manifestacja Białorusinów w Białymstoku. Kwiecień 2022 r. [fot. archiwum Bia24]

– Ułatwienia w wydawaniu wiz i dostępie do rynku pracy sprawiły, że Polska stała się atrakcyjnym kierunkiem dla białoruskich migrantów – informuje Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Na przykład przedsiębiorcy i specjaliści z branży IT mogą korzystać z programu Poland.Bussines Harbour – kompleksowego pakietu ułatwiającego relokację na terytorium Polski. Posiadacze tzw. wiz humanitarnych mogą natomiast podejmować pracę bez konieczności posiadania dodatkowych zezwoleń.

Jak podaje rzecznik, od początku 2021 r. liczba obywateli Białorusi posiadających ważne dokumenty pobytowe wzrosła o ok. 90 proc. – Większość Białorusinów dysponuje zezwoleniami na pobyt stały, wydanymi w związku z posiadaniem polskiego pochodzenia i Kart Polaka. Systematycznie rośnie także liczba osób z zezwoleniami na pobyt czasowy. W zdecydowanej większości są one wydawane w związku z podejmowaniem pracy – dodaje Jakub Dudziak.

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że z Białorusi do Polski emigrują w zbliżonej proporcji mężczyźni i kobiety. Z nieco ponad 50 tys. obywateli Białorusi posiadających ważne karty pobytu, ok. 55 proc. to osoby w wieku 20-39 lat. Dzieci i młodzież poniżej 20. roku życia stanowią 17 proc., a osoby powyżej 40 lat – ok. 28 proc.

Większość Białorusinów w Polsce osiedla się w województwie mazowieckim – 19 tys. osób oraz podlaskim – 9 tys. osób. Ponadto, najczęściej wybieranymi regionami są: małopolskie (4,2 tys.), pomorskie (4 tys.) i lubelskie (3,2 tys.).

– Od wyborów prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 r., utrzymuje się również zwiększona liczba osób ubiegających się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej. Decyzje o przyznaniu takiej ochrony otrzymało już prawie 3 tys. Białorusinów – informuje rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dane urzędu nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo na podstawie wiz.

Galeria

Zobacz również