Ponad 50 mln zł na naukę dla dorosłych

Nauka języków obcych, szkolenia i kursy informatyczne, studia podyplomowe, kursy kompetencji ogólnych, kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych - do 30 czerwca 2020 r. pełnoletni białostoczanie oraz mieszkańcy powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego będą mogli skorzystać z unijnego dofinansowania na podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

/BIA24/

/BIA24/

Wsparcie otrzymają osoby, które ukończyły 18 lat, zarówno pracujące, jak i niepracujące, a także rolnicy i studenci. Ostateczne zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników projektu będzie weryfikowane podczas doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wtedy ustalane będą formy i zakres kształcenia, uzależnione od faktycznych potrzeb i od sytuacji na lokalnym rynku pracy. Wkłady własne uczestników projektu nie przekroczą 15 proc. kosztów szkolenia.

- Białostoczanie, którzy z własnej inicjatywy chcą podnosić kwalifikacje i rozwijać umiejętności, będą mogli skorzystać z unijnego wsparcia. Dzięki temu będą mogli lepiej odnaleźć się na lokalnym rynku pracy - powiedział Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Zintegrowany projekt będzie realizowany przez beneficjenta czyli powiat sokólski w partnerstwie z miastem Białystok, powiatem białostockim i Polskim Centrum Edukacji i Analiz Ordo. Projekt zyskał dofinansowanie w wysokości ponad 50 mln 150 tys. zł. Wartość całego projektu wynosi prawie 55 mln 730 tys. zł.

Z dofinansowania będzie mogło skorzystać ok. 2740 białostoczan bowiem dla Białegostoku przeznaczono kwotę - 24 mln 500 tys. zł. W ramach projektu powstaną trzy biura: w Białymstoku, Łapach i Sokółce. Trwają prace nad uruchomieniem biura w naszym mieście.

Wsparcie kształcenia ustawicznego w subregionie białostockim odbędzie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. To projekt zintegrowany, łączący dwa odrębne projekty o wspólnych celach. Pierwszy z nich dotyczy m. in. technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych i kompetencji ogólnych. Natomiast drugi obejmuje kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych.

Dzięki uprzejmości - Wschodzący Białystok

Zobacz również