Ponad 48 mln zł na rozwój Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Poznaliśmy wyniki piątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, skierowanego do samorządów na rozwój stref przemysłowych. Do Podlaskiego trafi 48 mln zł.

[fot. Podlaski Urząd Wojewódzki/Facebook]

[fot. Podlaski Urząd Wojewódzki/Facebook]

Do gmin, powiatów i województw w całej Polsce trafi blisko 5 mld zł. Wśród 52 pozytywnie zaopiniowanych wniosków, których autorzy otrzymają bezzwrotne dofinansowanie (nawet do 98 proc wartości inwestycji), znalazł się dokument POGODNE SUWAŁKI. 

Na budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasto otrzymało prawie 48,4 mln zł. Ma to przyczynić się do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej miasta i w konsekwencji m.in. pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy. W sobotę  mówili o tym na konferencji prasowej wiceminister Dariusz Piontkowski, poseł Jarosław Zieliński, Bohdan Paszkowski - wojewoda podlaski oraz prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Leszek Dec.

Piąta edycja była skierowana do samorządów, które na swoim obszarze rozwijają strefy przemysłowe. Nabór wniosków trwał, od 21 czerwca 2022 r. do 26 lipca 2022 r., a mogły one dotyczyć budowy lub modernizacji infrastruktury: drogowej, elektroenergetycznej, technicznej drogowej i wodno-kanalizacyjnej.

Beneficjentem w województwie podlaskim zostało Miasto Suwałki, które na uzbrojenie terenów przemysłowych w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otrzymała 48 384 756 zł. 

Wojewoda podlaski podkreślił, że do województwa podlaskiego, w ramach pięciu dotychczasowych edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, na wsparcie inwestycji samorządowych trafiło blisko 2,9 mld zł. Zaznaczył także, iż nie jest to ostatnia edycja, a jednostki samorządu terytorialnego mogą stale liczyć na pomoc ze strony rządu, m.in. poprzez uczestnictwo w licznych pozostałych programach resortowych.

- Mam nadzieję, że otrzymane przez Miasto Suwałki środki istotnie przyczynią się do poprawy warunków funkcjonowania firm z SSSE i dadzą im kolejny impuls do rozwoju działalności produkcyjnej - powiedział Bohdan Paszkowski.

Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński tłumaczył, iż Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na terenie trzech województw (podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego), a jedna z podstref - Ełk, również została beneficjentem piątej edycji Programu (na modernizację infrastruktury drogowej w obrębie SSSE otrzymała 28 175 000 zł).

 

Zobacz również