Ponad 18 mln zł dotacji na lepszą opiekę w szpitalach

W Smolnikach powstanie ośrodek terapeutyczny dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w szpitalach w Łapach i Sokółce zostaną przeprowadzone remonty i kupiony nowoczesny sprzęt medyczny. Zarząd województwa przyznał dotacje na polepszenie jakości leczenia w placówkach medycznych.

Źródło: pixabay.com

Źródło: pixabay.com

Szpital psychiatryczny w Suwałkach utworzy w Smolnikach ośrodek terapeutyczny. W tym celu przebuduje i wyremontuje budynek, wyposaży go w sprzęt medyczny, informatyczny oraz meble. Zostanie tu przeniesionych ponad 20 łóżek z pododdziału leczenia zaburzeń nerwicowych i z oddziału dziennego zaburzeń nerwicowych szpitala psychiatrycznego w Suwałkach. Poza tym, w ośrodku będzie pracował zespół opieki środowiskowej.

W Smolnikach opiekę znajdą pacjenci z najlżejszymi zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi oraz zespołem stresu pourazowego. Inwestycja ma być gotowa w drugim kwartale 2023 roku. Jej koszt wyniesie blisko 10 mln zł, a dotacja pokryje 7,4 mln zł.

Z kolei szpital w Łapach zmodernizuje i wyposaży w nowoczesny sprzęt medyczny ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej, pracownie: fizjoterapii, rentgenodiagnostyki ogólnej i USG, poradnie: rehabilitacyjną i położniczo-ginekologiczną oraz laboratorium diagnostyczne. W ramach projektu zostaną również kupione meble. Jego realizacja zakończy się w 2022 roku. Ma kosztować 7,1 mln zł, a dotacja wyniesie 5,9 mln zł.

- Remonty i modernizacje w podlaskich szpitalach przełożą się na wyższą jakość leczenia. Pacjenci będą badani najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym, leczeni w komfortowych warunkach. Zapewni to szybszą, skuteczniejszą diagnostykę i terapię - zaznaczył marszałek Artur Kosicki. - Tempo leczenia nie zależy tylko od umiejętności lekarzy, które u nas w regionie są bardzo wysokie, ale również od sprzętu, jakim dysponują, wyposażenia i warunków, w jakich mają leczyć.

Szpital w Sokółce również przeprowadzi kompleksowe prace budowalne. W ramach tej inwestycji przewidziany jest remont i adaptacja nowych pomieszczeń na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Ponadto do innego bloku zostanie przeniesiona centralna sterylizatornia, a w pracowni RTG będzie przeprowadzony remont, kupiony zostanie też aparat rentgenowski. Zakup sprzętu planowany jest również na oddziale i w zakładzie rehabilitacji, oddziale chirurgii ogólnej, bloku operacyjnym i na oddziale urazowo-ortopedycznym. Inwestycja będzie gotowa pod koniec 2022 roku. Jej koszt przekroczy 10 mln zł, a dofinansowanie 4,9 mln zł.

Koszt tych trzech inwestycji przekroczy 27 mln zł, a dofinansowanie z funduszy europejskich - 18 mln zł.

To już ostatnie projekty, które zostały wyłonione w konkursie o dotację z funduszy europejskich - na zwiększenie dostępności i poprawę jakości leczenia chorób, które są przyczyną dezaktywizacji zawodowej pacjentów. Ocena wniosków była przeprowadzana na bieżąco, aby bez zwłoki zarząd województwa mógł przyznać dotacje. Łącznie dofinansowanie uzyskało dziesięć placówek medycznych w regionie. Inwestycje warte są blisko 97 mln zł, a dotacje sięgają 63 mln zł.

Zobacz również