Ponad 1,6 mln zł na płatne staże

125 studentów z Politechniki Białostockiej odbędzie płatny staż. Wszystko w ramach projektu "Program stażowy dla kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej". Za jego sprawą studenci rozwinął praktyczne umiejętności związane bezpośrednio z tokiem realizowanego kierunku studiów, niezbędne na rynku pracy.

Źródło: Politechnika Białostocka

Źródło: Politechnika Białostocka

- Wydział Zarządzania otrzyma ponad 1,6 mln zł na zorganizowanie staży dla studentów logistyki. Dofinansowanie przyznano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na m.in. stypendium stażowe, dojazd i zakwaterowanie uczestników oraz ubezpieczenie - informuje Dorota Sawicka, rzecznik prasowy Politechniki Białostockiej.

W projekcie "Program stażowy dla kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej" weźmie udział 125 najlepszych studentów studiów dziennych, będący na dwóch ostatnich semestrach studiów I stopnia w latach 2017/2018. 3-miesięczne staże, obejmujące 360 godzin, będą mogły odbywać się zarówno w przedsiębiorstwach krajowych jak i zagranicznych na Litwie, w Czechach i na Słowacji.

Zdaniem dr hab. inż. Joanny Ejdys, prof. Politechniki Białostockiej, Dziekana Wydziału Zarządzania, realizacja projektu pomoże rozwinąć współpracę sfery naukowej i gospodarczej. Przyczyni się także do zwiększenia liczby stażystów w poszczególnych przedsiębiorstwach. Dziekan Ejdys liczy także na powiększenie grona przedsiębiorstw współpracujących z Wydziałem Zarządzania PB, także w ramach Rady Przedsiębiorców. Dofinansowanie uzyskane przez Wydział Zarządzania PB pokryje blisko 95 proc. kosztów.

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu można uzyskać na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4823,informacja-o-wynikach-oceny-formalno-merytorycznej-po-protestach-w-konkursie-nr-2sppower3-12015.html

Zobacz również