BIA24 - Pomoc dla potrzebujących w gminie Michałowo
Wiadomości

Pomoc dla potrzebujących w gminie Michałowo

2019-10-16 09:51:55
Bia24.pl Pomoc dla potrzebujących w gminie Michałowo

40 osób z niepełnosprawnościami skorzysta z usług asystenckich, a 10 osób niesamodzielnych i wymagających wsparcia - z usług opiekuńczych. Zostanie również zorganizowana wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu.

Mogą oni też liczyć na wsparcie psychologiczne. Projekt zakłada aktywizację społeczną podopiecznych. Projekt został zgłoszony na nabór prowadzony przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Knyszyńska. Jego wartość to 604 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP wynosi 507,6 tys. zł.

autor BIA24
eve
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej