Pomoc dla Białegostoku od UNICEF-u

W ramach współpracy Miasta Białystok z UNICEF-em białostockie jednostki oświatowe są dodatkowo wyposażane w sprzęt i pomoce, które umożliwiają m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – w tym także tych z Ukrainy - oraz poprawiają jakość kształcenia. Dziś (18.05) rozpoczęło się przekazywanie jednostkom 63 drukarek o łącznej wartości prawie 1,294 mln zł.

[fot. bialystok.pl]

[fot. bialystok.pl]

61 drukarek trafi do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (placówki publiczne), a 2 drukarki zostaną przekazane do sal do nauki zdalnej, utworzonych w ramach Centrum Edukacji i Rozwoju (w CKU).

- Miasto koordynuje współpracę z UNICEF-em, który wspiera bardzo mocno uchodźców z Ukrainy, przede wszystkim najmłodszych, i dba o ich integrację z mieszkańcami Białegostoku. W ramach tej współpracy dużo już zrobiliśmy i dużo jeszcze zrobimy, co dziś chcemy Państwu pokazać - podkreślił Przemysław Tuchliński, zastępca prezydenta Białegostoku.

Warto przypomnieć, że w marcu białostockie przedszkola otrzymały łącznie 61 laptopów, 61 monitorów interaktywnych. Natomiast białostockie szkoły, poza przekazanymi w roku ubiegłym tabletami (655 sztuk), otrzymały już w tym roku łącznie 360 laptopów oraz 2 tys. plecaków (tzw. wyprawek z przyborami i materiałami papierniczymi).

- Dzięki UNICEF-owi wsparciem objęte zostały jednostki publiczne oraz niepubliczne, łącznie 61 przedszkoli oraz 82 szkoły (podstawowe i średnie). Wartość sprzętu to prawie 3,4 mln zł. Jesteśmy bardzo wdzięczni UNICEF-owi za pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych w Białymstoku - podkreślił Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.

Do placówek oświatowych i punktów recepcyjnych, w których mieszkają obywatele Ukrainy, trafi również 800 apteczek pierwszej pomocy oraz zestawy środków higienicznych, otrzymane od UNICEF-u. Będą to 662 instytucjonalne pakiety higieniczne (jeden zestaw przeznaczony jest dla 50 osób) i 1640 higienicznych pakietów rodzinnych (każdy zestaw przeznaczony jest dla czteroosobowej rodziny). Łączna wartość to około 1 mln zł.

800 apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej (z przeznaczeniem 1 apteczka dla 20 uczniów) o łącznej wartości ok. 200 tys. zł otrzymają 123 placówki oświatowe, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy. Są to 52 przedszkola, 43 szkoły podstawowe, 21 szkół licealnych i technicznych, 2 szkoły policealne i 5 szkół branżowych.

662 instytucjonalne pakiety higieniczne o łącznej wartości prawie 523 tys. zł zawierają m.in. płyn dezynfekcyjny, proszek do prania, mydło, płyn do naczyń, wybielacz i rękawice. Instytucjonalne pakiety higieniczne zostaną przekazane:

- 35 szt. do punktów, w których przebywają uchodźcy z Ukrainy (m.in. Hotel BOSIR, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, Akademik GAMMA Politechniki Białostockiej),

- 369 szt. do 123 placówek oświatowych,

- 18 szt. otrzymają placówki świadczące pomoc psychologiczną w ramach UNICEF (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 1 i 2, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Pomocy Dzieciom KLANZA, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA, Fundacja Oswoić Świat, Ośrodek Psychiatrii EUREKA),

- 18 szt. otrzymają stowarzyszenia świadczące pomoc obywatelom Ukrainy (Fundacja Dialog, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga, Stowarzyszenie Spe Salvi, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos, Caritas, PCK),

- 30 szt. trafi do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

- 10 szt. trafi do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku,

- 10 szt. otrzyma Centrum Kształcenia Ustawicznego,

- 10 szt. otrzyma Centrum Aktywności Społecznej,

- 5 szt. trafi do Szkoły Rodzenia,

- 157 szt. zostanie przekazanych według potrzeb, od września 2023 r. placówkom oświatowym i NGO.

1640 pakietów rodzinnych o łącznej wartości prawie 289 tys. zł zawiera m.in. mydło, ręczniki do rak, pastę i szczoteczkę do zębów, szampon, chusteczki higieniczne suche i nawilżane czy płyn dezynfekcyjny do rąk. 179 tych pakietów trafi do punktów recepcyjnych, w których mieszkają obywatele Ukrainy, 1461 pakiety trafią do rodzin pozostających pod opieką NGO. 

W ramach współpracy UNICEF-u i Miasta Białystok na rzecz uchodźców z Ukrainy i ich integracji z lokalną społecznością, do końca 2023 r. na pomoc uchodźcom (głównie dzieciom) przekaże ponad 25 mln zł. Dzięki wsparciu finansowemu UNICEF-u wyposażane są place zabaw i tereny rekreacyjne przy przedszkolach i szkołach, kupowane jest dodatkowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Jednocześnie odbywają się szkolenia dla nauczycieli, warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży. W ramach wsparcia utworzono Centrum Spilno UNICEF Białystok – to miejsce integracji dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej. Jest prowadzone przez Miasto we współpracy z 9 organizacjami pozarządowymi.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również