Pomnik Seweryna Nowakowskiego. Gdzie powstanie?

Miasto Białystok ogłosiło konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji pomnika Prezydenta Sybiraka – Seweryna Nowakowskiego.

Pomnik ma stanąć na Bulwarach Kościałkowskiego [fot. Urząd Miejski w Białymstoku]

Pomnik ma stanąć na Bulwarach Kościałkowskiego [fot. Urząd Miejski w Białymstoku]

Projekt ma uwzględniać zaplanowaną lokalizację pomnika. Ma on stanąć na Bulwarach Kościałkowskiego. Wśród kryteriów przy rozstrzygnięciu konkursu największe znaczenie będą mieć: oryginalność idei projektowej, jakość estetyczna i walory plastyczno-materiałowe, realność wykonania, dostosowanie rozwiązań do założonych kosztów.

Termin nadsyłania prac minie 16 czerwca o godz. 15.30. Prace należy przekazać w wyznaczonym terminie do siedziby Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku mieszczącej się przy ul. Dr I. Białówny 11 (II piętro). Na uczestników konkursu czeka 1 nagroda dla zwycięzcy i 4 nagrody za najciekawsze projekty. Wartość nagród to 28 tys. zł. Autor nagrodzonego projektu otrzyma nagrodę pieniężną oraz zaproszenie do negocjacji w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Seweryn Nowakowski był prezydentem Białegostoku do roku 1939. Najwybitniejszy przedwojenny samorządowiec białostocki. Po wybuchu wojny odmówił opuszczenia miasta; aresztowany przez NKWD, wywieziony na Syberię. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach.

Zobacz również