Polska 2050 - wody z miejskich basenów nie wylewać do kanalizacji

Woda z białostockich pływalni nie powinna być wylewana do kanalizacji, jak to się robi dotychczas. Trzeba ją ponownie wykorzystywać - do podlewania miejskich roślin czy czyszczenia ulic, czy nawet przekazywania mieszkańcom. Tak się robi w wielu polskich miastach. Radni Ruchu Polska 2050 składają do prezydenta Białegostoku interpelację w tej sprawie.

- To są miliony litrów wody rocznie - uważa Maciej Biernacki, radny Białegostoku. - Tej wody nie powinniśmy marnować, bo można ją praktycznie bez żadnych kosztów wykorzystywać z pożytkiem dla nas wszystkich i naszego miasta.

Chodzi o wodę z białostockich miejskich pływalni. Raz lub dwa razy w roku trzeba nieckę basenu opróżnić podczas przerwy technologicznej. W białostockich basenach miejskich tę wodę spuszcza się do kanalizacji. Zdaniem działaczy Ruchu Polska 2050 usuwanie wody do kanalizacji jest nie tylko marnotrawstwem tego zasobu, ale także mało ekonomicznym podejściem do finansów gminy. 

- Zaproponowane rozwiązanie ponownego użycia wody z miejskich pływalni ma wspomóc ograniczenie zużycia wody, nie niesie ze sobą negatywnych skutków dla środowiska i jest z sukcesem wykorzystywane w innych miastach. Taka woda po dechloracji może być użyta do podlewania roślin w mieście, a także do zasilenia sprzętu wykorzystywanego do oczyszczania miasta. Sam proces dechloracji nie jest skomplikowany ani kosztowny i może być przeprowadzony względnie szybko - mówi Maciej Dybowski, zastępca lidera Stowarzyszenia Polska 2050 w Białymstoku.

Marcin Dziemian dodaje, że ponowne wykorzystywanie wody z basenów jest praktykowane w innych miastach Polski m.in. Warszawie, Sopocie, Poznaniu i w mniejszych gminach.

- My nie eksperymentujemy, tylko chcemy wprowadzić coś, co już działa. Mamy nadzieję, że władze Białegostoku, jak najszybciej wprowadzą niezbędne zmiany - podkreśla Marcin Dziemian.

W ocenie radnych Tomasza Kalinowskiego i Macieja Biernackiego, takie działanie wpłynie pozytywnie na stan finansów miasta poprzez ograniczenie wydatków poniesionych na podlewanie terenów zielonych, mycie ulic oraz odprowadzenie wody z basenów do kanalizacji przy jej wymianie.

Radni skierowali interpelację do Prezydenta Miasta Białegostoku. Piszą w niej, że ponowne wykorzystywanie wody z basenów powinno być działaniem stałym. Proponują, by "podpisując w przyszłości umowy na oczyszczanie miasta i pielęgnację zieleni zawrzeć odpowiedni zapisy, które zagwarantują powtórne wykorzystanie wody na terenie Białegostoku".

Zachęcamy do obejrzenia zapisu video naszej transmisji konferencji prasowej działaczy Polska 2050 na temat wykorzystywania wody z miejskich pływalni. 

Zobacz również