Politechnika doktoryzuje w inżynierii produkcji

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej otrzymał prawo do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji.

/fot. PB/

/fot. PB/

Inżynieria produkcji jest przykładem interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy. Integruje ekonomistów, technologów, automatyków, konstruktorów i matematyków, a także psychologów i socjologów, w poszukiwaniu metod i narzędzi skutecznego zarządzania i organizacji produkcji, sterowania procesami wytwórczymi, innowacyjności produkcji, inżynierii jakości, logistyki produkcji, kształtowania środowiska pracy, bezpieczeństwa systemów produkcyjnych oraz kreatywności.

W Polsce uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji ma 14 jednostek, ale żadna z nich nie funkcjonuje w tej części kraju. Uprawnienia te przyznaje Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów. 

Od tygodnia wydział pracuje pod nową nazwą - Wydział Inżynierii Zarządzania (wcześniej Wydział Zarządzania). Wydział Inżynierii Zarządzania posiada też prawo do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Uzyskanie kolejnego uprawnienia jest efektem programu rozwoju wydziału i podniesieniem jego rangi akademickiej. 

W skali całej uczelni, Politechnika Białostocka posiada obecnie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 13 dyscyplinach naukowych obejmujących nauki techniczne, rolnicze i ekonomiczne oraz stopnia doktora habilitowanego w 6 dyscyplinach.

Źródło: Politechnika Białostocka

Zobacz również