Politechnika Białostocka rozpoczyna współpracę z Głównym Urzędem Miar

- Współpraca w projektach badawczo-rozwojowych związanych z wytwarzaniem na przykład aparatury pomiarowej na rzecz polskiego przemysłu daje szansę na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku krajowym oraz europejskim - podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. Uczelnia w poniedziałek zawrze porozumienie o współpracy z Głównym Urzędem Miar.

fot. Karol Zalewski/BIA24.pl

fot. Karol Zalewski/BIA24.pl

Nawiązanie ścisłej współpracy pozwoli instytucjom na inicjowanie i realizowanie wspólnych działań w obszarze metrologii i technik pomiarowych. Porozumienie zwiększy praktyczne wykorzystanie wiedzy i technologii z obszaru metrologii naukowej i stosowanej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

- Współpraca w projektach badawczo-rozwojowych związanych z wytwarzaniem na przykład aparatury pomiarowej na rzecz polskiego przemysłu daje szansę na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku krajowym oraz europejskim - podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

- Główny Urząd Miar będzie mógł konsultować się z Politechniką Białostocką w zakresie zagadnień czysto naukowych takich, jak np. szacowanie niepewności wyników pomiarów, czy też opracowywanie stanowisk do wzorcowania przyrządów pomiarowych - informuje dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB. - Naukowcy oraz studenci Politechniki Białostockiej będą mogli na przykład odbywać praktyki w Głównym Urzędzie Miar, realizować prace dyplomowe poświęcone zagadnieniom metrologicznym, czy też pracować nad rozwiązywaniem problemów naukowych, które opisywane będą w rozprawach doktorskich.

Efektem współpracy może być opracowanie państwowego wzorca jakości powietrza, dzięki któremu można wzorcować przyrządy do przepływowego pomiaru cząstek zawieszonych w powietrzu np. PM2.5 i PM10. Dzięki takim pracom możliwe będzie sprawdzanie poprawności, czy też określenie dokładności badania jakości naszego powietrza.

Porozumienie zakłada także wspólną promocję obu ośrodków, a także promocję wiedzy na temat nowoczesnej metrologii. Przykładem tego będzie zorganizowanie w roku 2022 konkursu o nazwie "Metroliga", który będzie skierowany do uczniów szkół średnich.

W ramach konkursu uczniowie będą projektowali plakat dotyczący szeroko pojętej metrologii czy technik pomiarowych, rozwiązywali testy wiedzy o metrologii i wykonywali praktyczne zadania pomiarowe wraz z opracowaniem wyników.

Zobacz również