Politechnika Białostocka pokieruje współpracą nauki z biznesem w regionie

Zacieśnianie współpracy naukowców z przedsiębiorcami, podniesienie konkurencyjności podlaskich firm i komercjalizowanie uczelnianych pomysłów - to główne cele projektu, który poprowadzi Politechnika Białostocka wraz z białostockimi uczelniami i instytucjami.

Źródło: PB G. Kościuk

Źródło: PB G. Kościuk

"Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami" będzie obejmował trzy główne zadania: komercjalizację uczelnianych projektów, stworzenie platformy usług dla biznesu oraz organizację wydarzeń, podczas których naukowcy, przedsiębiorcy oraz inwestorzy spotkają się, poznają i wymienią doświadczeniami.

- Projekt ma wspierać i systematyzować wspólne działania uczelni z biznesem - mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. - Aby współpraca z biznesem była jeszcze bardziej efektywna, potrzeba stworzenia systemowych ram tych współpracy, oferty prezentującej nasz potencjał naukowo-badawczy, w tym również katalog umiejętności, a także istnieje potrzeba budowania integralności uczelni ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.

W ramach projektu Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej zatrudni brokerów innowacyjności, którzy przeanalizują potencjał komercjalizacyjny 20 pomysłów biznesowych, wyłonionych na Politechnice Białostockiej, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz Uniwersytecie w Białymstoku.

- Szanse na komercjalizację wyników prac badawczych, które nigdy na etapie tworzenia nie były konsultowane z rynkiem wynoszą 5 procent - przypomina Tomasz Stypułkowski, Prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej. - Tego rodzaju systemowe wsparcie i tego rodzaju konsorcjum, w którym mamy bardzo szeroko zakrojone kompetencje przemysłowe i łączenie nauki z biznesem powodują, że szanse się odwracają i rosną do 95 procent.

Eksperci wyłonią 10 projektów, które otrzymają dofinansowanie na realizację, dwa z nich zostaną wdrożone. Mają dotyczyć priorytetowych branż dla rozwoju regionu, m.in. przemysłu rolno-spożywczego, metalowo-maszynowego czy ekoinnowacji.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Klaster Obróbki Metali i Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji przygotują cztery Demo Days, połączone z tzw. randkami biznesowymi (speed dating), podczas których naukowcy, inwestorzy i przedsiębiorcy opowiedzą o swoich pomysłach i oczekiwaniach.

- Przemysł nie pozostaje obojętny, zaprasza nas do współpracy, ale żąda konkretów, dyktuje trudne warunki współpracy - podkreśla dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB, dziekan Wydziału Mechanicznego PB, kierownik projektu. - W naszym projekcie kluczowym jest jak najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału jednostek naukowych. 

W ciągu roku powstanie również platforma usług dla biznesu, obrazująca potencjał badawczo-rozwojowy regionu. Baza będzie zawierała listę sprzętu i aparatury badawczej, ale także wykaz specjalistycznych kadr, potencjalnych usług oraz tematów badań prowadzonych przez jednostki badawcze z regionu, które mogą zainteresować przedsiębiorców. 

Galeria

Zobacz również