Politechnika Białostocka na 1. miejscu

W najnowszej odsłonie (lipiec 2023) Rankingu Web of Universities (Webometrics), Politechnika Białostocka zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni w woj. podlaskim.

Politechnika Białostocka [fot. archiwum Bia24]

Politechnika Białostocka [fot. archiwum Bia24]

Politechnika Białostocka zajmuje w Polsce 28. miejsce na 408 ocenionych uczelni. Warto dodać, że w porównaniu z poprzednią edycją (styczeń 2023), gdzie oceniano 386 polskich uczelni, Politechnika Białostocka utrzymała swoją pozycję, co świadczy o jej rosnącej renomie i znaczeniu na krajowej mapie edukacyjnej.

 

Spośród 12 002 ocenionych instytucji szkolnictwa wyższego na całym świecie, Politechnika Białostocka uplasowała się na 1856. miejscu. Dodatkowo, Politechnika Białostocka zdobyła uznanie w kategorii Openness, awansując o jedno miejsce w Polsce w porównaniu do styczniowej edycji. Promowanie otwartego dostępu do publikacji wyników naukowych zyskuje na znaczeniu w dzisiejszym środowisku akademickim i badawczym.

Ranking Webometrics, publikowany regularnie od 2004 roku, jest wskaźnikiem znaczenia i prestiżu instytucji akademickich na skalę światową. Obejmuje instytucje szkolnictwa wyższego z ponad 200 krajów, co świadczy o jego międzynarodowym zakresie i roli w ocenie pozycji jednostki na arenie międzynarodowej.

Politechnika Białostocka konsekwentnie dąży zarówno do doskonalenia jakości kształcenia jak i badań naukowych, co przekłada się na coraz wyższą pozycję w rankingach międzynarodowych i zwiększenie uznania w środowisku akademickim.

Zobacz również