Pół miliona osób nie odebrało ważnego listu z ZUS

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wróciło ponad 450 tysięcy spośród 3,7 miliona listów wysłanych do przedsiębiorców. Podano w nich nowy, indywidualny - jeden dla każdego płatnika składek - numer rachunku do wpłat. Będzie on niezbędny od nowego roku.

fot. pixabay

fot. pixabay

Obecnie przesyłki odebrało 90 proc. adresatów- aktywnych płatników składek. Główną przyczyną zwrotów była zmiana adresu. Oddziały ZUS, do których wracają nieodebrane przesyłki weryfikują dane adresowe i wysyłają korespondencję ponownie. Zakład apeluje do firm, które nie dostały jeszcze przesyłki z nowym, unikalnym numerem o zgłaszanie się do ZUS osobiście, przez Internet, lub telefonicznie.

JEDEN NUMER KONTA ZAMIAST CZTERECH

Do tej pory, przedsiębiorcy rozliczali się z Zakładem nawet na 3-4 rachunkach, przypisanych do poszczególnych rodzajów składek: na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Teraz zastąpi je jeden przelew, na indywidualny rachunek płatnika. Nowy numer rachunku będzie stosowany od nowego roku, a jego końcówka to numer NIP przedsiębiorcy. ZUS sam rozdzieli kwotę na poszczególne składniki albo zaliczy na poczet zadłużenia, które ma płatnik.

ZUS wyliczył liczbę aktywnych płatników składek w Polsce na ok. 2,48 mln.

Zobacz również