Pogodne logo Hajnówki

Agata Łuksza wygrała konkurs na logo Hajnówki. - Zwycięska praca była bezkonkurencyjna. Przy bardzo uproszczonej formie graficznej niesie ogromny potencjał przekazu - ocenił prof. Jarosław Perszko, artysta, przewodniczący jury.

Agata Łuksza

Agata Łuksza

Agata Łuksza, mieszkanka Hajnówki, otrzymała nagrodę główną - 4 tys. zł. Rywalizacja była spora, bo w konkursie - zorganizowanym przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Miasto Hajnówka - wzięło udział aż 90 projektów, zgłoszonych przez 64 osoby z całej Polski. Wyniki zostały uroczyście ogłoszone w Hajnowskim Domu Kultury.

- Nawiązanie do istniejącego logotypu miasta było jak najbardziej zamierzone. Chciałam, by znak z nim korespondował i był jego dynamiczniejszą, bardziej energetyczną i pogodniejszą wersją - powiedziała Agata Łuksza, która na co dzień prowadzi Pracownię Bobra. Przyznała, że do udziału w konkursie namówili ją znajomi: - Zarwałam weekend i w ostatniej chwili wysłałam swoje zgłoszenie. Kiedy zadzwonił telefon z urzędu z informacją, że wygrałam, w pierwszej chwili pomyślałam czy aby nie zalegam z jakimiś opłatami.

W prostym zwycięskim logo można się doszukać nawiązań do lokalnej architektury i podlaskiej ornamentyki, do ludowego rękodzieła i oczywiście do przyrody. Widać na nim liście, słońce, krzyż, który nie jest przypisany do tylko jednego z chrześcijańskich kościołów.

Konkursowe jury przyznaje, że było bardzo zdziwione, ale pozytywnie, kiedy już po dokonaniu wyboru otworzyło kopertę o numerze 43 i zwyciężczynią okazała się Hajnowianka.

- Nie miało to na nasz werdykt żadnego wpływu, ale to znamienne, że tak właśnie się stało -skomentował prof. Jarosław Perszko. Podkreślał, że poziom konkursu był bardzo wysoki. Dlatego przyznano jeszcze dwa wyróżnienia. Otrzymali je Błażej Krzepina ze Szczecina i Maciej Burda z Poznania.

- Konkurs okazał się też znakomitą promocją dla miasta - przyznała Magdalena Chirko, członek jury i przedstawiciel Urzędu Miasta w Hajnówce. - Wiele osób musiało wejść na stronę, przeczytać regulamin, zobaczyć co się u nas dzieje, czym żyjemy.

Konkurs ogłoszono w ramach trzyletniego międzynarodowego projektu "Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia" realizowanego przez OWOP we współpracy z Urzędem Miasta Hajnówka. Jego celem jest zaktywizowanie lokalnych organizacji społecznych i zaangażowanie ich w rewitalizację zagrożonego degradacją miasta. Znak graficzny zaprojektowany przez Agatę Łukszę posłuży głównie do sygnowania produktów wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej, które działają na terenie Hajnówki.

- Laureatka doskonale pokazała to podczas swojej prezentacji. Logotyp może się znaleźć np. na wydawnictwach, w filmach, rękodziele czy na wyrobach spożywczych, np. miodach, herbatach itd. - wyjaśniła Katarzyna Łotowska, prezes OWOP. - Chcielibyśmy, by mieszkańcy miasta z chęcią z niego korzystali i utożsamiali się z jego przekazem. Przy takim pogodnym i ciekawym motywie jest na to duża szansa.

Zobacz również