Podwójny początek roku szkolnego

Rocznik podwójny - to największa zmiana jaka czeka szkoły w tym roku szkolnym. 2 września obok siebie, ale nie ze sobą zaczną się uczyć w szkołach średnich absolwenci gimnazjów (po sześciu latach podstawówki i dwóch latach gimnazjum) oraz absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych. W większości szkół średnich z powodu podwójnego rocznika nauka będzie się odbywała na dwie zmiany.

Czas do szkoły /fot. archiwum Bia24/

Czas do szkoły /fot. archiwum Bia24/

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Białymstoku odbędzie się dziś w Szkole Podstawowej nr 26 przy ul. Radzymińskiej 11, o godz. 13.30. W inauguracji weźmie udział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, który wręczy uczniom i nauczycielom medale "Diligentiae - za pilność". 

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski weźmie udział w poniedziałek w Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020 odbędzie się dziś w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Podczas uroczystości, minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski otworzy nowy budynek szkoły, wręczy legitymacje szkolne uczniom klas pierwszych. Minister odwiedzi też również Mobilne Centrum Edukacyjne, w którym uczniowie będą mogli zobaczyć, w jaki sposób nowoczesne technologie wykorzystywane są w edukacji. Następnie minister Piontkowski weźmie udział w rozpoczęciu nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 w klasach pierwszych szkół średnich naukę rozpocznie tzw. podwójny rocznik. Ostatni rocznik absolwentów gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Podwójny rocznik to efekt zmian wprowadzonych po zwycięstwie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. W wyniku tych zmian od 1 września 2019 r. przestają istnieć gimnazja. W gimnazjach przez dwa lata uczyli się absolwenci sześcioletniej szkoły podstawowej. Od 2017 r. uczniowie po skończeniu klasy VI zamiast do gimnazjum szli po VII klasy wydłużonej szkoły podstawowej. 

Jak podaje MEN, w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych ok. 1,5 mln uczniów: w liceach ogólnokształcących - 643,5 tys., w technikach - 659,9 tys., w szkołach branżowych I stopnia - 199,9 tys. uczniów.

W pierwszych klasach liceów (podwójny rocznik) uczyć się będzie 333,3 tys. uczniów, w pierwszych klasach techników - 299 tys. uczniów, a w pierwszych klasach szkół branżowych pierwszego stopnia - 109,7 tys. uczniów.

W szkołach policealnych nowy rok szkolny rozpocznie ok. 220 tys. słuchaczy, a w szkołach dla dorosłych (podstawowych i liceach) ok. 142 tys. słuchaczy.

2 września to również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla około 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat w ponad 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Nowy rok szkolny 2019/2020 zacznie się normalnie, mimo zapowiedzi kontynuacji strajku nauczycieli, jaką składały władze Związku Nauczycielstwa Polskiego przy kończeniu strajku w kwietniu 2019. We wrześniu ZNP zapowiedział przeprowadzenie sondażu na temat gotowości przystąpienia do strajku. Strajk dotyczyć ma przede wszystkim postlató podwyższenia wynagrodzenia nauczycieli. 

Według zapowiedzi MEN od 1 września wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wyniesie brutto: 3817 zł dla nauczyciela dyplomowanego; 3250 zł dla nauczyciela mianowanego; 2862 zł dla nauczycieli kontraktowych i 2782 zł dla nauczycieli stażystów. Oznacza to, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wzrośnie od września o 244 zł brutto, nauczyciela kontraktowego - o 251 zł brutto, nauczyciela mianowanego - o 285 zł brutto, nauczyciela dyplomowanego - o 334 zł brutto. Podwyżka ma zostać wypłacona do 30 września z wyrównaniem od 1 września.

Zobacz również