Podsumowanie etapu reformy oświaty

Do tej pory w całym kraju miało miejsce prawie 800 spotkań kuratorów oświaty z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami dotyczących reformy edukacji. Wzięło w nich udział ponad 30 tys. uczestników. Dziś (9.03) na konferencji prasowej kurator oświaty przedstawiła zestawienie procedowania uchwał w sprawie projektów dostosowania sieci szkół i obwodów do nowego prawa.

foto. Bia24

foto. Bia24

W województwie podlaskim wpłynęło 88,2% (15) uchwał z powiatów. Są cztery uchwały pozytywnie zaopiniowane, pozytywnie warunkowo - osiem, w trakcie opiniowania są trzy uchwały, nie ma żadnej uchwały o negatywnej ocenie.

Jeżeli chodzi o gminy wpłynęło 114 uchwał, z czego 32 są zaopiniowane pozytywnie, pozytywnie warunkowo - 38, negatywnie - 1, w trakcie opiniowania są 43 propozycje uchwał.

Łącznie wpłynęło 95,6% propozycji uchwał. Zaopiniowanych jest 26,7%, zaopiniowanych warunkowo 34,1%, negatywnie 0,7%, w trakcie opiniowania jest 32,6% uchwał.

Termin wpływu propozycji uchwał mija w piątek (11.03). Do tej pory nie wpłynęło 6 propozycji, z czterech gmin i z dwóch powiatów.

- Spodziewamy się, że dwa samorządy nie przekażą nam uchwał. Jedna uchwała nie wpłynie prawdopodobnie dlatego, że "gmina nie zamierza podejmować uchwały sieciowej" - tak określił to wójt tej gminy w uzasadnieniu swojego zażalenia na postanowienie kuratora w sprawie odmowy zgody na likwidację jednej ze szkół, jakie wójt złożył do ministerstwa - mówi Jadwiga Mariola Szczypiń, podlaski kurator oświaty. - A w drugim przypadku jest jedna szkoła zawodowa prowadzona przez inny podmiot niż organ samorządowy, bo przez osobę prywatną. Tak naprawdę samorząd nie bardzo wie jakie będą losy tej szkoły, w związku z czym zdecydowali się nie podejmować uchwały, bo trudno o przedmiot tej uchwały - dodaje podlaski kurator oświaty.

Konsekwencje niezłożenia projektu uchwały

- Niepodjęcie uchwały docelowej do 31 marca skutkuje tym, że uchwały tymczasowe w sprawie sieci pozostają w mocy. W dalszym procedowaniu gmina czy powiat powinny opracować i podać do publicznej wiadomości informacje w sprawie planu sieci szkół na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 z uwzględnieniem zmian w sieci, które dokonują się z mocy prawa - informuje Monika Rękawek, radca prawny Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Jest jeszcze jedna konsekwencja niepodjęcia uchwały w sprawie organizacji sieci szkół. W przypadku zamiaru przekształcenia lub wyłączenia gimnazjum do innego typu szkoły należy przestrzegać procedury likwidacyjnej.

- Jeśli gmina, nie podjęła uchwały, która stanowi o tym, że te przekształcenia stają się faktem, to w innej formie gmina musi zakomunikować o tym, że ustawa "samoistnie" przekształca te szkoły, np. podstawowe w ośmioletnie. Samorząd musi opublikować informację, że tak się stanie od 1 września - dodaje Jadwiga Mariola Szczypiń.

Został powołany zespół roboczy, który pracuje nad wypracowaniem statusu zawodowego nauczycieli. Pracują oni nad nowelizacją przepisów związanych z awansem zawodowym nauczycieli, pracują też nad zrębami ustawy o finansowaniu oświaty.

- Właśnie w kwietniu ministerstwo zapowiada, że przedstawi opinii publicznej harmonogram wprowadzenia podwyżek wynagrodzenia dla nauczycieli - informuje Jadwiga Mariola Szczypiń, podlaski kurator oświaty.

Zobacz również