Podpisano umowę na finansowanie Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to przedsięwzięcie popularyzujące naukę wśród uczniów szkół podstawowych, organizowane przez Politechnikę Białostocką przy wsparciu Miasta Białystok.

/źródło. Wschodzący Białystok/

/źródło. Wschodzący Białystok/

Początkiem Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego był zainaugurowany w 2009 roku projekt "Politechnika Białostocka - Białostocki Uniwersytet Dziecięcy". Ponieważ formuła uniwersytetu dziecięcego sprawdziła się, Politechnika Białostocka postanowiła rozszerzyć pomysł na kolejne gminy. Poza Białymstokiem inicjatywę wspierają: Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze, Sokółka oraz Augustów, który dołączył do akcji w bieżącym roku akademickim. Uczniowie wszystkich tych gmin tworzą wspólnie Podlaski Uniwersytet Dziecięcy.

W tym roku akademickim odbędzie się 11. edycja wydarzenia, w której wezmą udział uczniowie z klas 4-6 szkoły podstawowej z kilku gmin województwa podlaskiego. Na Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym będzie kształcić się 340 studentów: grupy po 50 dzieci z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Augustowa, 40 dzieci z Siemiatycz oraz 100 dzieci z Sokółki. Każdy młody słuchacz weźmie udział w dziesięciu z 15 zróżnicowanych tematycznie, bezpłatnych zajęciach. 

- Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to cenna inicjatywa, dzięki której najmłodsi białostoczanie się wprowadzani w fascynujący świat nauki. Wspieramy to przedsięwzięcie również dlatego, że buduje ono wizerunek Białegostoku jako miasta przyjaznego nauce i rozwojowi młodych ludzi - powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.  

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Będą dostosowane do wieku uczestników. Wykładowcy i organizatorzy stawiają sobie za cel rozwijanie dziecięcej wrażliwości, intelektu i twórczego potencjału. Chcą udowodnić, że nauki ścisłe to nie tylko formuły i definicje, ale również fascynujące doświadczenia i mnóstwo dobrej zabawy. Program uzupełnią zajęcia organizowane przez partnerów projektu: Muzeum Wojska w Białymstoku, Galerię im. Sleńdzińskich w Białymstoku, Narodowy Bank Polski - Oddział Okręgowy w Białymstoku, Urząd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Białymstoku, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.

W tym roku akademickim Miasto Białystok wsparło uniwersytet dziecięcy kwotą 30 tys. zł.

Zobacz również