Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Prawie 6,5 tys. kandydatów wzięło w niej udział oraz dostarczyło świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wyniki naboru poznamy 24 lipca. Dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

[fot. bialystok.pl]

[fot. bialystok.pl]

W roku szkolnym 2023/2024 w liceach ogólnokształcących Miasto zaplanowało 3 356 miejsc, w szkołach branżowych I stopnia – 884 miejsca, a w technikach – 2 532 miejsca. Z myślą o uczniach planowano utworzyć łącznie we wszystkich szkołach 218 oddziałów. Liczba miejsc oferowana w szkołach ponadpodstawowych podyktowana była prognozowaną sumą kandydatów.

– Wsłuchując się w głosy uczniów i rodziców w tym roku, ze względu na kolejną kumulację roczników przygotowaliśmy o ponad 270 miejsc w liceach więcej. Zmniejszyliśmy natomiast liczbę miejsc w szkołach branżowych – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Wprowadziliśmy też zmiany w rekrutacji postulowane w ubiegłym roku, takie jak możliwość wyboru większej liczby szkół w systemie elektronicznym. Na ostateczne podsumowanie rekrutacji musimy zaczekać do jej zakończenia. Kalendarz nie jest zależny od nas, wynika z ustaleń kuratora oświaty.

W tegorocznej rekrutacji 6 487 kandydatów złożyło wniosek do szkoły ponadpodstawowej oraz dostarczyło kopie/oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do szkoły, w terminie od 18 do 21 lipca do godz. 15.00 powinni potwierdzić wolę przyjęcia do klasy I składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Liczba przyjętych osób będzie znana 24 lipca.

Najczęściej wybierane przez kandydatów szkoły:

licea ogólnokształcące:

VI Liceum Ogólnokształcące – 2,16 kandydatów/miejsce,
XI Liceum Ogólnokształcące – 2,11 kandydatów/miejsce,
I Liceum Ogólnokształcące – 1,53 kandydatów/miejsce,

technika:

Technikum nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 2,08 kandydatów/miejsce,
Technikum Elektryczne Zespołu Szkół Elektrycznych – 1,48 kandydatów/miejsce,
Technikum nr 4 Zespołu Szkół Rolniczych – 1,4 kandydatów/miejsce,

branżowe szkoły I stopnia:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 0,85 kandydatów/miejsce,
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 Zespołu Szkół Mechanicznych – 0,78 kandydatów/miejsce,
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 Zespołu Szkół Technicznych – 0,54 kandydatów/miejsce.

Najpopularniejsze wśród kandydatów oddziały w liceach ogólnokształcących:

biologiczno-chemiczny – 3,81 kandydatów/miejsce – IV Liceum Ogólnokształcące,
językowy – 3,68 kandydatów/miejsce – XI Liceum Ogólnokształcące,
matematyczno-architektoniczny – 3,68 kandydatów/miejsce – VI Liceum Ogólnokształcące.

Najchętniej wybierane kierunki kształcenia w technikach:

technik fotografii i multimediów 6,25 – kandydatów/miejsce Technikum nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
technik programista – 2,71 kandydatów/miejsce – Technikum Elektryczne Zespołu Szkół Elektrycznych,
technik aranżacji wnętrz – 2,62 kandydatów/miejsce – Technikum Budowlano-Geodezyjne Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych.

Najpopularniejszy kierunek kształcenia w branżowych szkołach I stopnia:

kierowca mechanik – 1,68 kandydatów/miejsce – Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 Zespołu Szkół Mechanicznych,
mechanik pojazdów samochodowych – 1,56 kandydatów/miejsce – Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 Zespołu Szkół Technicznych,
fryzjer – 0,84 kandydatów/miejsce – Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Zespołu Szkół Zawodowych nr 5.

Uczniowie do wyboru mieli w sumie 36 szkół, w tym 17 liceów, 11 techników i 8 szkół branżowych I stopnia.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca. Lista wolnych miejsc w danej placówce będzie podana do publicznej wiadomości 25 lipca przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W terminie od 25 do 28 lipca do godz. 15.00 kandydaci będą mogli złożyć wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała na wolne miejsca, na analogicznych zasadach jak rekrutacja zasadnicza, również z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

 

 

 

Źródło: UM Białystok

Zobacz również