Podlaskie wyróżnione w konkursie Innowacyjny Samorząd

Plebiscyt, organizowany przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, ma promować kreatywne samorządy. Podczas uroczystej gali w Warszawie, nagrodzono 18 projektów i przyznano 49 wyróżnień. Województwo Podlaskie zostało docenione za Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów.

Podlaskie wyróżnione w konkursie Innowacyjny Samorząd [fot. wrotapodlasia.pl]

Podlaskie wyróżnione w konkursie Innowacyjny Samorząd [fot. wrotapodlasia.pl]

Celem FWGiP jest pomoc podlaskim gminom i powiatom w realizacji inwestycji o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym. Fundusz został utworzony w 2021 r. w ramach budżetu województwa.

- Niezwykle się cieszę, że tak ważny projekt zyskał uznanie kapituły. Jeśli samorząd ma być nowoczesny, musi wychodzić poza standardowe ramy. Tylko wtedy ma szansę na rozwój - powiedział marszałek Artur Kosicki. - Samorząd Województwa Podlaskiego stara się dostrzegać potrzeby wszystkich samorządów terytorialnych i wspierać je, a doskonałym narzędziem do tego jest właśnie Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów - podkreślił.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 237 projektów. Najwięcej, bo aż 64 wpłynęło w kategorii gmin miejskich. Gminy wiejskie złożyły 51 projektów, gminy miejsko-wiejskie - 37, powiaty - 28, duże miasta - 28, województwa - 28. Zwyciężyli: Gminy Czerwonak i Szprotawa, Zduńska Wola, Katowice, powiat tarnowski i województwo kujawsko-pomorskie.

Miasto Białystok zajęło III miejsce za realizację projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2” oraz zdobyło wyróżnienie za Epi-Centrum Nauki.

- Zwycięskie projekty dotyczą działań na rzecz tworzenia infrastruktury służącej podnoszeniu jakości kształcenia, upowszechniania wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. - Sukces Miasta i zdobyte nagrody stanowią dowód uznania dla nowatorstwa tych przedsięwzięć, potwierdzają innowacyjność i efektywność podejmowanych przez nas działań na rzecz edukacji i przedsiębiorczości - dodał.

To była trzecia edycja plebiscytu, którego celem jest promocja kreatywnych samorządów, będących inspiracją dla pozostałych jednostek do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.

Inicjatywę honorowym patronatem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Patronami przedsięwzięcia byli też: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz GovTech.

Źródło: UMWP/Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również