"Podlaskie sploty" o tradycyjnym tkactwie

Podlaski Instytut Kultury rozpoczyna realizację projektu "Podlaskie sploty", poświęconego podlaskiej tkaninie. Projekt ma na celu ochronę i upowszechnienie tradycyjnego tkactwa ludowego. Będą warsztaty, wystawy, konkursy budujące markę tego ginącego rzemiosła. Powstanie album fotografii. W tym roku mamy trzecią edycję tego projektu.

Tradycyjne tkactwo podlaskie /fot. mat. pras. PIK/

Tradycyjne tkactwo podlaskie /fot. mat. pras. PIK/

- Tegoroczny projekt "Podlaskie sploty" zapowiada się ciekawie - opowiada Krystyna Kunicka, koordynator projektu. - Zorganizujemy cztery warsztaty tkackie oraz Festiwal Tkactwa pod hasłem "Ofensywa splotów". Do tego, o ile sytuacja w kraju pozwoli, planujemy piknik tkacki.

Festiwal Tkactwa "Ofensywa splotów" będzie składał się z wystaw tkactwa ludowego i współczesnego inspirowanego tkactwem tradycyjnym, spektaklu dla dzieci, przeglądu filmów o tkactwie. Piknik tkacki, składający się z pokazów, kiermaszu, warsztatów tkackich oraz działań animacyjnych w przestrzeni miejskiej.

PIK planuje również wydanie albumu zawierającego fotografie prac tkaczek zamieszkałych w województwie podlaskim, oraz zrealizowanie krótkich felietonów filmowych z pracowni tkackich mieszczących się na szlaku "Kraina wątku i osnowy".

Zdaniem Kunickiej zainteresowanie tematem wśród mieszkańców jest coraz bardziej zauważalne, dlatego Podlaski Instytut Kultury kontynuuje dotychczasowe działania, zmierzające do zachowania i popularyzacji tkactwa - sztuki ludowej o walorach artystycznych, tak cennej dla lokalnej tradycji.

Cztery lata temu w ramach projektu PIK powstał szlak turystyczny "Kraina wątku i osnowy". Prowadzi on przez kilkanaście podlaskich miejscowości, w których mieszczą się pracownie tkaczek. 

Projekt "Podlaskie sploty" jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Harmonogram projektu:

- Warsztat tkaniny wybieranej (tzw. perebory) 18-23 sierpnia 2020 r., prowadząca: Irena Ignaciuk.

- Warsztat tkaniny wielonicielnicowej, 24-29 sierpnia 2020 r., prowadzący: Jerzy Łupieński.

- I Festiwal Tkactwa "Ofensywa splotów", 29-30 sierpnia 2020 r.

- Warsztat sejpaku, 15-20 września 2020 r., prowadząca: Sabina Knoch.

- Warsztat tkaniny dwuosnowowej, 22-27 września 2020 r., prowadząca: Karolina Radulska.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Kultury.

Zobacz również