Podlaskie ośrodki opieki psychologicznej pomogą dzieciom w powrocie do szkół

Zaburzenia adaptacyjne, niechęć do wychodzenia z domu, izolacja od grup rówieśniczych, bezsenność czy zaburzenia psychosomatyczne, które towarzyszą dzieciom po takim długim okresie izolacji od szkoły i rówieśników... Powrót do szkoły nie dla każdego jest łatwy. Dlatego samorząd województwa zobowiązał podlaskie ośrodki pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży do współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi i wychowawczymi.

fot. Mateusz Duchnowski (UMWP)

fot. Mateusz Duchnowski (UMWP)

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w powrocie do normalnego trybu nauki ? to cel porozumienia zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego i Szpitalem Psychiatrycznym w Suwałkach. W poniedziałek (24.05) szczegóły przedsięwzięcia przedstawili członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski oraz dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach Bożena Łapińska.

W ramach porozumienia samorząd województwa zobowiązuje podlaskie ośrodki pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży do współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi i wychowawczymi. Celem ma być pomoc w powrocie dzieci do szkół i do normalnych kontaktów rówieśniczych - co po pandemicznej przerwie - dla wielu młodych ludzi nie jest łatwe.

Jak podkreślał Marek Malinowski (odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za obszar zdrowia), w program niosący pomoc dzieciom włączyło się pięć ośrodków prowadzonych przez Szpital Psychiatryczny w Suwałkach i Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży (WOPiTU). 

- Program obejmie powiaty: augustowski, sejneński, sokólski, suwalski i miasto Suwałki oraz powiat łomżyński - wymieniał członek zarządu.

Trudny powrót do normalności

Dyrektor Bożena Łapińska zaznaczyła, że powrót do szkół, do normalnych kontaktów rówieśniczych u wielu uczniów budzi skrajne emocje.

- To są zaburzenia adaptacyjne, niechęć do wychodzenia z domu, izolacja od grup rówieśniczych, bezsenność czy zaburzenia psychosomatyczne, które towarzyszą dzieciom po takim długim okresie izolacji od szkoły i rówieśników - informowała dyrektor Łapińska.

Do psychologa i terapeuty bez skierowania

Współpraca ze szkołami czy z instytucjami prowadzącymi opiekę nad dziećmi ma ułatwić dostępność pomocy psychologicznej potrzebującym.

- Do tych ośrodków nie jest potrzebny żadne skierowanie. Może się zgłosić tam każdy, kto zauważy niepokojące symptomy: rodzic, dziecko, nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły - wyliczała Bożena Łapińska.

Warto zaznaczyć, że udzielana jest tam pomoc psychologiczna i terapeutyczna. Nie ma lekarzy psychiatrów.

- Dziecko jest diagnozowane psychologicznie, następnie pracownicy ośrodków kontaktują się ze środowiskiem: szkołą czy rodziną. Chodzi o to, żeby zebrać informacje, co się dzieje, dlaczego dziecko potrzebuje pomocy. Dopiero wtedy ustala się plan terapii i wtedy jest ewentualnie kierowane do lekarza specjalisty - mówiła dyrektor Łapińska. Ale jak dodała nie zawsze ta pomoc psychiatry jest konieczna.

Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży nadzorowane przez suwalski szpital psychiatryczny znajdują się w Sokółce, Suwałkach, Bacejłach, Augustowie, Sejnach. Pod ich opieką jest około 300 osób. 

W powiecie łomżyńskim opiekę psychologiczną dla dzieci zapewnia WOPiTU w Łomży.

Placówki są czynne pięć dni w tygodniu, z czego dwa dni w godzinach od 11.00 do 20.00.

fot.: Mateusz Duchnowski

Galeria

Zobacz również