Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki to największa, cykliczna impreza w Polsce północno-wschodniej, która w sposób przystępny i ciekawy zachęca do poznawania nauk ścisłych, technicznych, medycznych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych, a także upowszechnia tematykę i osiągnięcia uczelni białostockich, łomżyńskich i suwalskich.

Politechnika Białostocka [fot. archiwum Bia24]

Politechnika Białostocka [fot. archiwum Bia24]

Politechnika Białostocka jest jednym z inicjatorów wydarzenia oraz aktywnie współtworzy wszystkie edycje Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W tym roku także przygotowuje mnóstwo atrakcji, które przybliżają prowadzone w uczelni badania naukowe, ukazują przydatność nauk technicznych w życiu codziennym, rozpalają ciekawość świata i chęć, by rozwijać naukę.

Imprezy festiwalowe na Politechnice Białostockiej odbędą się 10 maja. Włączyły się w nie wszystkie wydziały oraz jednostki międzywydziałowe: Biblioteka PB, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Archiwum Uczelniane i Centrum Historii PB, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Klasa Konfucjańska PB, Akademickie Liceum Ogólnokształcącym PB, Radio Akadera.

- Zapraszamy też na spotkania ze studentami i pracownikami Politechniki Białostockiej podczas Rodzinnego Pikniku Naukowego na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Impreza odbędzie się w niedzielę 8 maja - informują organizatorzy. Zapraszają przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, studentów, całe rodziny i wszystkich zainteresowanych!

Wstęp na imprezy Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki będzie bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na część wykładów, prezentacji oraz warsztatów obowiązują zapisy. Rejestracja na imprezy festiwalowe na PB: https://podlaskifestiwal.pl/rejestracja/- potrwa do 30 kwietnia.

Zobacz również