Odzyskali ponad 20 mln zł należnego podatku

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła firmę, która oszukiwała na podatku VAT. W wyniku kontroli mazowiecka spółka działająca w branży budowlanej wpłaciła zaległy podatek wraz z odsetkami – łącznie ponad 23 mln zł.

[fot. Podlaska KAS]

[fot. Podlaska KAS]

Pracownicy KAS z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę celno-skarbową w jednej z mazowieckich spółek, która działa w branży budowlanej.

Kontrolujący ustalili, że firma w latach 2018 – 2019 nie zadeklarowała podatku VAT od ok. 140 faktur wystawionych przez kilkudziesięciu podwykonawców za wykonane usługi budowlane. Ponadto spółka podawała w deklaracjach błędne kwoty należnego podatku od towarów i usług oraz dwukrotnie odliczyła podatek VAT z tej samej faktury.

- Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały uszczupleniami w zakresie podatku VAT. Spółka zgodziła się z ustaleniami kontrolerów z podlaskiej KAS. Skorygowała złożone wcześniej deklaracje i wpłaciła ponad 23 mln zł zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę - poinformował st. asp. Maciej Czarnecki oficer prasowy podlaskiej KAS.

Zobacz również