Pod głosowanie nowe plany zagospodarowania przestrzennego

Dwa nowe projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przygotowali miejscy urbaniści. Dzięki nim będą mogły powstać np. tereny rekreacyjne. Nad koncepcją zagłosują miejscy radni.

[fot. bialystok.pl]

[fot. bialystok.pl]

Jeżeli plany zostaną zaakceptowane, będzie możliwa budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i powstanie usługowej zabudowy pierzejowej na osiedlu Centrum. Będzie też szansa na utworzenie rekreacyjnych terenów zielonych na osiedlu Bacieczki.

- W Białymstoku plany miejscowe są przygotowywane wzorcowo i bardzo sprawnie. Urbaniści dbają o ich jakość i odpowiednią reakcję na zmieniające się potrzeby mieszkańców miasta. W porównaniu do wielu innych miast, u nas plany powstają szybko, a podejście do zmian jest bardzo elastyczne. Przykładem mogą być dwa projekty, które przedstawimy Radzie Miasta podczas październikowej sesji - powiedział Adam Musiuk, zastępca prezydenta Białegostoku.

Pierwszy z projektów obejmuje teren ograniczony ulicami Stefana Kisielewskiego, Częstochowską, Tadeusza Mazowieckiego oraz działką 1288/39. Znajdują się tu placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa Nr 4 i Zakład Doskonalenia Zawodowego. Projekt powstał ze względu na potrzeby SP 4, w związku z bud

ową sali gimnastycznej.

Na tym terenie teraz obowiązują ustalenia mpzp z 2012 r., zgodnie z którym budowa sali gimnastycznej jest uwarunkowana realizacją parkingów wielopoziomowych. Trzeba było ponownie przeanalizować zapotrzebowanie na podziemne parkingi i podjąć decyzję o ewentualnej zmianie planu. Nowy projekt umożliwi budowę sali gimnastycznej przy szkole oraz realizację nowej zabudowy w formie pierzei.

Drugi projekt planu miejscowego części osiedla Bacieczki powstał ze względu na konieczność ochrony naturalnych terenów rekreacyjnych z ciekiem wodnym i lasem. Plan sporządzono na podstawie uchwały z 2012 r., ale z uwagi na skomplikowany charakter opracowania przyjmowany był etapami. Omawiany projekt stanowi III (ostatni) etap w ramach uchwały intencyjnej.

Projekt obejmuje obszar ok. 7,3 ha, ograniczony ulicami Gen. Franciszka Kleeberga, Hugo Kołłątaja i Merkurego. Sąsiaduje z terenem, na którym dominuje niska zabudowa jednorodzinna i planowana zabudowa wielorodzinna. W tym przypadku ważne było zachowanie funkcji hydrologicznych, biologicznych i klimatycznych terenu oraz połączenie ich z możliwością zlokalizowania tu placów zabaw, pawilonów parkowych, ciągów pieszych, alejek. Projekt wprowadza ochronę terenu w bezpośrednim sąsiedztwie cieku oraz zachowuje istniejące drzewa. Umożliwi realizację zgłoszonego w budżecie obywatelskim projektu pod nazwą "Park Przedsiębiorców", jednocześnie chroniąc tereny retencyjne z ciekiem wodnym i lasem.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również