Początek budowlanej rewolucji wokół białostockich dworców

Białystok zaczyna kolejną wielką inwestycję drogową. Tym razem w okolicach dworców: kolejowego i autobusowego. Nazywa się to Intermodalny Węzeł Komunikacyjny i ma być "nowoczesne centrum przesiadkowe z korytarzami komunikacyjnymi transportu zbiorowego". Jeśli nie będzie poślizgów, za dwa i pół roku to miejsce Białegostoku będzie nie do poznania.

Wizualizacja Węzła Intermodalnego

Wizualizacja Węzła Intermodalnego

Rozpoczęcie przygotowań do tej inwestycji zaczyna się od ogłoszenia przetargu na wykonanie części prac. I to właśnie nastąpiło. Urząd Miejski ogłosił przetarg na wykonanie układu drogowego.

- Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Część pierwsza dotyczy rozbudowy ul. M. Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. "Nową Łomżyńską" do skrzyżowania z ul. Młynową i ul. Łomżyńską oraz rozbudowy ul. Młynowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Kard. St. Wyszyńskiego - informuje Anna Kowalska z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Jak wynika z dokumentacji przetargowej, te prace mają być zrealizowanie w czasie 16 miesięcy od przekazania wykonawcy placu budowy.

Część druga obejmuje rozbudowę ul. Łomżyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Kopernika do skrzyżowania z ul. "Nową Łomżyńską" i ul. Bohaterów Monte Cassino, a także rozbudowę ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską i ul. "Nową Łomżyńską" do skrzyżowania z ul. Św. Rocha. Roboty potrwają 14 miesięcy od przekazania placu budowy.

- Naszym celem jest zbudowanie nowoczesnego centrum przesiadkowego wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego, co umożliwi efektywniejsze wykorzystanie komunikacji miejskiej - mówi zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano rozbudowę skrzyżowań oraz budowę nowej nawierzchni ulic. Powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Na jezdniach zostaną wytyczone buspasy dla autobusów komunikacji miejskiej, zostanie też zbudowana niezbędna infrastruktura techniczna.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 183 mln zł. Miasto uzyskało dofinansowanie unijne na tę inwestycję w wysokości ponad 135 mln zł.

Oferty do przetargu można składać do 22 sierpnia. Szczegółowe informacje o przetargu są na stronie www.bip.bialystok.pl.

Źródło: UM Białystok

Zobacz również