Pocovidowa rehabilitacja w podlaskich szpitalach

W ośmiu placówkach medycznych pacjenci, którzy przeszli COVID-19, będą mogli skorzystać ze specjalistycznej rehabilitacji. Dziś (2.02) zostały podpisane porozumienia w tej sprawie. Na to przedsięwzięcie przewidziano 5 mln zł z funduszy europejskich, za które placówki kupią sprzęt i aparaturę do rehabilitacji.

Pocovidowa rehabilitacja w podlaskich szpitalach [fot. wrotapodlasia.pl]

Pocovidowa rehabilitacja w podlaskich szpitalach [fot. wrotapodlasia.pl]

- Choć jesteśmy w trakcie piątej fali pandemii, zarząd województwa już teraz myśli, co będziemy robić potem. Mieszkańcy potrzebują takich działań, chcą czuć się bezpiecznie. Rehabilitacja będzie prowadzona w różnych szpitalach, zarządzanych przez powiaty, skarb państwa czy województwo. Są one usytuowane w różnych częściach województwa, aby ta opieka była kompleksowa i mógł z niej skorzystać każdy mieszkaniec Podlaskiego - stwierdził marszałek województwa Artur Kosicki.

Pieniądze na rehabilitację pocovidową będą pochodzić z dodatkowych 14 mln euro, jakie Województwo Podlaskie otrzymało z Komisji Europejskiej (KE) w ramach React-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). To nowy mechanizm pomocowy KE, będący odpowiedzą na kryzys wywołany pandemią. Pieniądze z tej puli mogą zostać wykorzystane m.in. na wsparcie ochrony zdrowia. Dotacja zostanie przyznana po rozpatrzeniu wniosku, który przygotował Departament Zdrowia w urzędzie marszałkowskim.

- Jesteśmy w trakcie kolejnej odsłony pandemii koronawirusa. Dbamy oczywiście o chorych, ale musimy również zadbać o tych, co już przeszli tę chorobę i nadal odczuwają jej skutki, mają powikłania, dolegliwości - powiedział Marek Malinowski, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za sektor zdrowia. 

Będzie to pierwszy w województwie i jeden z kilku w Polsce kompleksowych projektów, które mają na celu pomoc osobom, wymagającym rehabilitacji po COVID-19. Rehabilitację pocovidową mają poprowadzić:

- Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie,

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,

- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej,

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach,

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w  Białymstoku.

Źródło: UMWP

 

Zobacz również