Płyną miliony nie tylko do samorządów

Do każdej gminy prawie trzy miliony pomocy z budżetu państwa, do samorządów w całym województwie w sumie ponad 545 milionów złotych. – Pomoc rządu w tej chwili obejmuje różne źródła ciepła, ale już za chwilę otrzymamy również rozwiązania dotyczące energii elektrycznej – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podczas konferencji prasowej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

Konferencja prasowa w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim [fot.  M. Pawłowski PUW]

Konferencja prasowa w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim [fot. M. Pawłowski PUW]

Wojewoda przypomniał, że nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pozwoli gminom i powiatom uzupełnić braki w dochodach z tytułu mniejszych wpływów z podatków PIT i CIT oraz z powodu wyższych cen energii. Przewiduje, że każda gmina otrzyma co najmniej 2,9 mln zł. Im większa gmina, tym więcej pieniędzy. Samorząd Białegostoku na dostanie wsparcie z budżetu państwa w wysokości ponad 62 milionów złotych.

– Powiaty otrzymają co najmniej 6 mln zł, a samorządy województw ponad 32 mln zł. Te pieniądze będą wypłacane w trzech ratach. Pierwsza rata już jest praktycznie wypłacona, druga będzie w listopadzie, a trzecia trafi na konta samorządów do końca roku – poinformował wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Z takiego wsparcia skorzystają wszystkie samorządy – nie tylko mniej zamożne. Suwałki i Łomża na przykład otrzymają po ok. 15 mln zł. To odpowiedź na zgłaszane przez włodarzy gmin i ich mieszkańców potrzeby – podkreślił wojewoda podlaski.

– Pieniądze będzie można zainwestować w oświetlenie, zaopatrzenie w węgiel, bieżące potrzeby, ale 15 procent środków należy również przeznaczyć na odnawialne źródła energii, czyli nowe instalacje, dzięki którym samorząd obniży koszty energii czy opału, dlatego te środki mają być rozliczone do 2025 roku – mówił poseł Kazimierz Gwiazdowski.

Pomoc z budżetu państwa trafi nie tylko do samorządów, lecz także do indywidualnych odbiorców. – W tej chwili obejmuje różne źródła ciepła, ale już za chwilę otrzymamy również rozwiązania dotyczące energii elektrycznej – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Przypomniał, że można już składać wnioski do gmin o przyznanie tzw. dodatku węglowego, który przeznaczony jest nie tylko dla osób ogrzewających węglem, ale także drewnem czy gazem.

– 3 tys. zł, jeśli ktoś opala węglem lub peletem, 2 tys. zł, jeśli olejem, tysiąc złotych dopłaty, jeśli drewnem kawałkowym, a 500 zł w przypadku gazu ziemnego (LPG). Przewidziano również dopłatę do ogrzewania pompami ciepła – od 1000 do 1500 zł – mówił poseł Jarosław Zieliński.

Dodatek węglowy wypłacany jest w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

– W naszym województwie zebraliśmy już zapotrzebowanie w tym zakresie i przekazaliśmy już gminom pierwszą transzę środków na wypłatę dodatków mieszkańcom – to kwota 330 mln zł, a będą kolejne – zaznaczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Wojewoda przypomniał również o jednorazowym dodatku osłonowym, którego wysokość jest uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym i wysokości dochodu na osobę. Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał samorządom do tej pory na jego wypłatę ponad 94 mln zł. 

Źródło: PUW

Zobacz również