Pierwsze spotkanie białostockiej Rady Kobiet

Pracę rozpoczęła Rada Kobiet przy prezydencie miasta Białegostoku. Będzie doradzać w sprawach związanych z równouprawnieniem kobiet, ale także w obszarach takich, jak polityka rodzinna, dostępność opieki zdrowotnej czy ochrona przed przemocą. Akty powołania w skład Rady wręczył prezydent Tadeusz Truskolaski.

[fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok]

[fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok]

Do udziału w pracach Rady Kobiet zaproszone zostały białostoczanki zajmujące się różnymi dziedzinami życia i reprezentujące wiele środowisk.

– Liczę na Wasze doświadczenie, wiedzę i autorytet. Budujemy Białystok otwarty dla wszystkich, przyjazny i dostępny. Dlatego przy wsparciu ekspertek z Rady Kobiet chcielibyśmy położyć nacisk na wyrównywanie szans w różnych obszarach i systemowe rozwiązywanie ważnych dla białostoczanek problemów – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Do zadań Rady będzie należeć przedstawianie opinii i podejmowanie inicjatyw w sprawach dotyczących m.in. rozwiązań i głównych kierunków działania Miasta na rzecz kobiet, tworzenia warunków i możliwości podnoszenia jakości życia, a także wspieranie udziału kobiet w życiu zawodowym i społecznym. Przewodniczącą Rady została Anna Augustyn, a wiceprzewodniczącymi Anna Dobrowolska-Cylwik, Katarzyna Jamróz, Jowita Grochowska oraz Ewa Wierzbicka-Nosal. Rada została powołana Zarządzeniem Prezydenta z 25 maja 2023 r., a jej kadencja skończy się wraz z zakończeniem obecnej kadencji samorządu.

– Cieszę się, że pan Prezydent Tadeusz Truskolaski powołał Radę Kobiet. Zaczynamy działalność, zapraszam wszystkich do współpracy. To ważne, żeby głos kobiet był lepiej słyszalny, zarówno w sprawach równego traktowania, jaki i w sprawach ważnych dla rozwoju naszego miasta – mówi Anna Augustyn, przewodnicząca rady.

W skład Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Białegostoku weszły: Anna Augustyn, Magdalena Choruży, Anna Daszuta-Zalewska, Anna Maria Dobrowolska-Cylwik, Edyta Eljasiewicz, Anna Gardocka-Jałowiec, Jowita Natalia Grochowska, Krystyna Jachimczuk, Katarzyna Jamróz, Danuta Kaszyńska,  Aleksandra Kondratowicz,  Marta Kosior-Kazberuk, Agnieszka Kuczyńska,  Kamila Lićwinko, Dominika Łapińska, Joanna Misiuk, Dorota Mozyrska, Anna Narel, Izabela Siemieniako, Natalia Stieszenko, Monika Szewczyk, Izabela Święcicka, Ewa Wierzbicka-Nosal, Anna Zacny, Dorota Małgorzata Zerbst, Joanna Zubrycka.

 

Zobacz również