Pierwsze pieniądze na dodatek węglowy w końcu trafią na konta

Polacy ubiegający się o dodatek węglowy mogą spodziewać się w najbliższym czasie wypłat na swoje konta. Środki na ten cel zostały już przekazane wojewodom - przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

Pierwsza transza środków na dodatek węglowy wynosi 9,5 mld zł. Pieniądze będą przesyłane do gmin niezwłocznie po ich zaksięgowaniu na kontach Urzędów Wojewódzkich. Samorządy muszą teraz uruchomić procedury, mające na celu jak najszybszą dystrybucję pieniędzy.

"Pieniądze na wypłatę tzw. dodatków węglowych wpłynęły wczoraj na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki z pierwszej transzy w wysokości 238 869 665 zł zostały już przekazane na konta 118 samorządów. Kolejne transze będą przekazywane niezwłocznie po ich otrzymaniu z Ministerstwa Klimatu i Środowiska" - przekazał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł to kwota jaką otrzymają właściciele gospodarstw domowych, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Osoby, które chcą jeszcze złożyć wnioski o dodatek węglowy mają na to czas do 30 listopada 2022 r.

Zobacz również