Pierścienie Podskarbiego Włoszka przyznane

Jacek i Renata Kowalikowie w kategorii "Człowiek", Kaflarnia KAFEL-KAR z Hryniewicz jako "Firma" oraz zespół folklorystyczny "Koplanianki" w kategorii "Instytucja/Przedsięwzięcie/Wydarzenie" - to tegoroczni zwycięzcy plebiscytu Pierścienia Podskarbiego Włoszka przyznawanego rokrocznie przez wójta gminy Juchnowiec Kościelny.

Źródło: Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny

Źródło: Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny

To honorowe wyróżnienia przyznawane osobom i firmom, które poprzez swoje działania przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Gminy zostało przyznane już po raz szósty. Oto nominacje:

Firmy:

 • Alexsp. z o. o., z Kleosina - producent systemów i komponentów instalacji LPG/CNG
 • Kaflarnia Kafel-Kar z Hryniewicz - producent kafli piecowych, kominkowych i odtworzeniowych, realizujący rekonstrukcje pieców historycznych
 • Medgal sp. z o. o., z Księżyna - producent implantów i instrumentariów ortopedycznych

Człowiek:

 • Wiktor Antoniuk ze Złotnik - długoletni sołtys, społecznik, historyk-amator, wieloletni strażak-ochotnik
 • Beata Cylwik z Lewickich-Stacji - społeczniczniczka współpracująca z zaprzyjaźnionymi gminami z Niemiec, Francji i Czech m.in. przy wakacyjnej wymianie młodzieży
 • Renata i Jacek Kowalikowie z Hołówek Dużych - opiekunowie miejsca urodzenia pisarza Edwarda Redlińskiego, niestrudzeni propagatorowie jego twórczości;

Instytucja/ Przedsięwzięcie/Wydarzenie:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Brończan Brończany Razem
 • Zespół Folklorystyczny Koplanianki
 • Piknik OSP Lewickie dla Marysi

Wręczenie nagród miało miejsce w sobotę (11.02) w kompleksie hotelowym "Korona Park" w Klewinowie.

Przyznawana nagroda honorowa ma formę pierścienia z herbem podskarbiego Włoszka. To łożniczy i zarządca skarbu litewskiego króla Zygmunta Augusta, a od pierwszej połowy XVI w właściciela, nadanych mu przez króla dóbr juchnowieckich, fundatora kościoła parafialnego i przyparafialnej szkoły.

W kapitule zasiedli:

 • Mirosława Jaroszuk - przewodnicząca Kapituły,
 • Teresa Muszyńska - sekretarz Kapituły,
 • Joanna Januszewska - przewodnicząca Rady Gminy Juchnowiec Kościelny,
 • Dominika Bargłowska - przedstawicielka ABW Superbruk, Laureat Nagrody 2014
 • bp. Henryk Ciereszko - Laureat Nagrody 2014,
 • Joanna Ejdys - dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, Laureat Nagrody 2015
 • Grzegorz Radziewicz - Laureat Nagrody 2015,
 • Krzysztof Sokólski - organizator "Biegu Konopielki", Laureat Nagrody 2015.

Zobacz również