Pieniądze na przedsiębiorczość społeczną

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych wesprą rozwój przedsiębiorczości społecznej naszego regionu. Blisko 6,5 mln zł przeznaczył Zarząd Województwa Podlaskiego właśnie na ten cel. Doradztwo, animacja i wsparcie finansowe czeka na chętne osoby.

Źródło: Wrota Podlasia

Źródło: Wrota Podlasia

Oferta Białostockiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej skierowana jest do osób zagrożonych ubóstwem lub społecznym wykluczeniem (np. osoby bezrobotne, niepełnosprawne czy osoby korzystające ze świadczeń opieki społecznej). Skorzystać z niej mogą również przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej oraz samorządy, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej a także lokalni przedsiębiorcy. Nie muszą to być osoby, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Wsparcie mogą uzyskać także ci, którzy działają już na rynku.

Projekt, oprócz wsparcia finansowego (dotacje i wsparcie pomostowe) ma również za zadanie wspierać te podmioty. Swoisty inkubator będzie realizował usługi animacyjne, przykładowo w postaci punktów informacyjnych, usługi inkubacyjne oraz wsparcie grup inicjatywnych, mogących ubiegać się o dotacje. To także wsparcie istniejących przedsiębiorstw społecznych doradztwem i szkoleniami biznesowymi.

- Oprócz wsparcia doradczo szkoleniowo animacyjnego, najważniejszymi kwestiami jest to, że w naszym projekcie powstaną 134 miejsca pracy, na które będziemy dawać dotacje w postaci gotówkowo-finansowej a także wsparcie finansowe. Są to dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych - wyjaśnia Krzysztof Leończuk, animator Białostockiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W projekcie przewidziano, że jedna spółdzielnia będzie mogła otrzymać maksymalnie 148 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

- Trafiamy do takiej grupy osób, której nie stać na to, żeby otworzyć własną działalność gospodarczą. Te pieniądze będą służyły trzy lata nam i mieszkańcom miasta Białystok i powiatu białostockiego - opowiada Katarzyna Łotowska, z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Wsparcie dla powiatu białostockiego i miasta Białystok pochodzi z konkursu, którego celem było tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Blisko 20 mln zł przyznano trzem projektom o najwyższej nocie konkursowej. Oprócz projektu Białostockiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, wsparcie dostały również: Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej subregionu suwalskiego oraz Rozwój Ekonomii Społecznej, obejmujący subregion łomżyński.

- Myślę, że bardzo dobrze, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego nie widzi tylko twardych rzeczy jak infrastruktura drogowa, różne inwestycje budowlane (tylko tych klasycznych przedsiębiorców), ale widzi również tych potencjalnych przedsiębiorców, którzy pięknie potrafią połączyć działalność gospodarczą z celami społecznymi. To oznacza, że dotyka to funkcjonowania i tworzenia takich instytucji, które pomagają ludziom, mającym problem z odnalezieniem się na rynku pracy. Element tych celów społecznych jest naprawdę bardzo ważny -  mówi Maciej Żywno, wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Zobacz również