Pieniądze na kulturę przyznane

Zarząd Województwa Podlaskiego przekaże około 800 tys. zł swoim placówkom kultury. Ponad 300 tys. zł na wkłady własne i blisko pół miliona na działalność bieżącą i inwestycje.

foto. Bia24

foto. Bia24

Wkłady własne dla instytucji kultury to pieniądze niezbędne przy projektach z programów unijnych, bądź ministerialnych. W tym przypadku chodzi o szereg działań, które będą sfinansowane w części przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a niezbędne do tego wkłady własne z budżetu Województwa.

Muzeum Podlaskie pozyskało resortowe fundusze na rozbudowę kolekcji rzeźb Alfonsa Karnego oraz badania terenowe studentów ręcznika ludowego Ziemi Bielskiej pod hasłem "Spotkajmy się na ławeczce". Łączna wartość dofinansowania z MKiDN to 229 tys. zł a dotacja z budżetu województw - 92 500zł.

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu pozyskało fundusze na cztery projekty: konserwacje obrazów olejnych; zakup unikatowego ciągnika Rumely-Oil-Pull X 25-40; modernizacja wystawy stałej "Tradycyjna obróbka drewna" oraz XXXVII Konkurs gry na instrumentach pasterskich. Z ministerstwa muzeum otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 252 100 zł, a Województwo zabezpieczyło 159 tys. na wkład własny w ww. projekty.

Teatr Dramatyczny za dotacje z ministerstwa (120 tys. zł) i wkład własny przekazany przez Województwo (45 tys. zł) zakupi sprzęt niezbędny do "mobilnej działalności kulturalnej" teatru.

Książnica Podlaska zyskała resortową pomoc w wysokości 67 380 zł na działalność dyskusyjnych klubów książek w województwie oraz program Biblioteka - Kulturalna przystań. Województwo zabezpieczyło niezbędny wkład własny - w wys. 6 800 zł.

Ponadto zarząd województwa zwiększył dotacje na działalność bieżącą a także działania inwestycyjne czterem placówkom kultury o 460 tys. zł. z czego:

  • 110 tys. zł - Muzeum Rolnictwa w Ciechanowca - na m.in.: budowę sceny w amfiteatrze;
  • 130 tys. zł - Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej - na organizację imprez edukacyjnych (m.in.: Kraszanki, Niedziele Rodzinne, Babie lato w skansenie) oraz imprez popularyzatorskich, jak np.: Podlaskie Ziołami pachnące, Smaki Podlasia, Międzynarodowy Festiwal Folkloru - Podlaskie Spotkania czy Międzynarodowe Zawody Łucznictwa Konnego;
  • 20 tys. zł - Teatr Wierszalin w Supraślu - na kupno kontenerów magazynowych;
  • 200 tys. zł - Muzeum Podlaskie - na działalność bieżącą związana ze zwiększeniem kosztów ochrony i usług sprzątania (co wynika ze zmian ustawowych: zwiększona stawka godzinowa).

Zobacz również