Pieniądze, które wpłyną na bezpieczeństwo. Dofinansowania w ramach "Razem bezpieczniej"

"Razem bezpieczniej" to program, który ma na celu ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań. Wojewoda podlaski podpisał dziś (25 września) porozumienia w spr. dofinansowania ośmiu projektów o łącznej wartości 430 tys. złotych. Każdy z nich poprawi bezpieczeństwo lokalnych społeczności.

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka ma już 11 lat. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, szczególnie poprzez tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa. Mają w tym pomóc działa profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne zgłaszane przez samorządy i organizacje pozarządowe.

Do tegorocznej edycji programu, w naszym województwie, zgłoszono 27 wniosków. 19 z nich zarekomendował wojewoda, z których finalnie 8 zostało zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wytypowane wnioski musiały wpisywać się w cztery najważniejsze cele: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

-Program jest dedykowany samorządom i organizacjom. Jest realizowany w trybie konkursowym, mianowicie minister ogłasza w jakich dziedzinach można składać te konkursy, następnie my - na szczeblu wojewódzkim - te wnioski wybieramy i ponownie dajemy do zatwierdzenia ministerstwu - mówił Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, podczas uroczystego podpisania porozumienia i umów na dofinansowania.

Najwięcej, bo po 100 tys. złotych, otrzymało Wysokie Mazowieckie na budowę aktywnych przejść dla pieszych oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom "Nadzieja" na system reagowania na zaginięcie osoby starszej - Senior Alert.

-Chcemy aby do poszukiwań osób starszych włączyły się media, stowarzyszenia, fundacje, korporacje taksówkowe czy przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej - mówił ks. Radosław Kubeł z Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja".

fot. Bia24

fot. Bia24

Wśród wytypowanych beneficjentów znalazły się także: gmina Nowe Piekuty, powiat Zambrowski, gmina Lipsk, gmina Łapy, gmina Poświętne oraz gmina Piątnica.

Maksymalne dofinansowanie na projekt mogło wynieść 100 tys. złotych, na mikroprojekt - 25 tys. złotych. Dotacje stanowiły maksymalnie 80 proc. kosztów projektu.

Zobacz również