Pięć grantów dla białostockich naukowców

Narodowe Centrum Nauki przyznało pięć grantów, o łącznej wartości blisko 1,7 mln zł, pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku. Ich docenione badania dotyczą m.in. ochrony środowiska , nowotworów, niechcianych myśli towarzyszących zaburzeniom psychicznym, a nawet błędnego oceniania egzaminów maturalnych.

Fot.UwB

Fot.UwB

W konkursie OPUS na liście dofinansowanych znalazł się projekt prof. dr hab. Joanny Karpińskiej z Wydziału Chemii UwB, którego celem jest zbadanie, czy rośliny pływające takie jak wolfia bezkorzeniowa, azolla karolińska, spirodela wielokorzeniowa oraz rzęsa wodna mogą być wykorzystywane do usuwania niektórych mikrozanieczyszczeń organicznych ze ścieków komunalnych. Chodzi o związki tworzące zróżnicowaną pod względem chemicznym grupę, które zaburzają równowagę hormonalną organizmów wodnych, czego skutkiem są np. zjawiska feminizacji żab lub ryb.

Dr Sebastian Rafał Maciak z Wydziału Biologii w swoich badaniach planuje sprawdzić, czy organizmy różniące się tempem wydatkowania energii i strukturą komórek budujących narządy wewnętrzne są równie podatne na rozwój wybranych nowotworów, a także jakie mechanizmy genetyczne mogą być zaangażowane w rozrost najbardziej śmiertelnych odmian raka.

Do młodych badaczy z UwB trafią ponadto trzy granty w ramach konkursu PRELUDIUM.

Mgr Aneta Niczyporuk z Instytutu Filozofii będzie zajmować się tzw. intruzjami czyli 

niechcianymi myślami. Choć są one doświadczeniem powszechnym, najmocniej dotykają osoby cierpiące na pewne zaburzenia psychiczne, np. obsesyjno-kompulsyjne. Celem projektu jest zbadanie, jak skutecznie możemy tłumić myśli i jakie strategie zwiększają szanse pozbycia się niechcianych treści.

Natomiast mgr Adrianna Niegierewicz z Wydziału Prawa w ramach swojego grantu chce przyjrzeć się opiniom sporządzanym na zlecenie strony procesu karnego; sprawdzić, czy wprowadzenie do polskiego procesu karnego możliwości wykorzystania opinii prywatnej sprzyja dotarciu do prawdy.

Mgr Łukasz Kierznowski, także z Wydziału Prawa, w swoim projekcie zajmie się prawnymi przyczynami nieprawidłowego oceniania egzaminów maturalnych w Polsce. Od 2005 roku egzamin ten ma zupełnie nowe zasady, organizacji i oceniania. Jednak mimo nowej i zobiektywizowanej formuły matury, dochodzi do nieprawidłowości i błędów, co potwierdziła m.in. kontrola NIK.

Zobacz również