Palmowa Niedziela

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień - najważniejszy okres w roku liturgicznym. Nazywana inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Obchodzona jest na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

Fot. Bia24.pl

Fot. Bia24.pl

Zwyczaj święcenia palm pochodzi z Francji. Tam pojawił się ok. VII w. Obecnie Msza św. w Niedzielę Palmową rozpoczyna się od obrzędu poświęcenia palm przed kościołem, odczytania perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczystej procesji do kościoła. Procesja z palmami ma triumfalny charakter; oznacza wkroczenie Chrystusa jako Króla i Pana do Jerozolimy.

Podczas liturgii Mszy św. odczytywana jest Męka Pańska wg Ewangelii św. Mateusza, Marka lub Łukasza. Tego dnia kapłan nie odziewa fioletowych, pokutnych szat, lecz szatę koloru czerwonego.

Wg polskiej tradycji ludowej, Niedzielę Palmową nazwano Kwietną bądź Wierzbną. Tradycyjne palmy wielkanocne wykonywano z gałązek wierzby, będących znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Do ich wykonania używano także gałązek malin i porzeczek, które ścinano w Środę Popielcową. Następnie przechowywano je w naczyniu z wodą, aby puściły pąki na Niedzielę Palmową. W trzpień palmy wplatano także bukszpan, barwinek, cis i borówkę.

Święcone palmy oznaczają odradzające się życie. Niedziela Palmowa jest świętem ruchomym. Uzależniona jest od daty Świąt Wielkiej Nocy (obchodzonych zawsze w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca). Jest szóstą niedzielą Wielkiego Postu i rozpoczyna Wielki Tydzień, kiedy to Jezus Chrystus został ukrzyżowany, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. 

Źródło: niedziela.pl

Zobacz również