Kombatanci otrzymali świąteczne paczki i życzenia

Weterani walk o niepodległość Polski w czasie II wojny światowej otrzymali od samorządu województwa podlaskiego upominki. Okazją są Święta Wielkanocne.

[fot. UMWP]

[fot. UMWP]

Marcin Kamieński, zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka, odwiedził walczących w czasie II wojny światowej w Powstaniu Warszawskim żołnierzy Armii Krajowej: Zbigniewa Narskiego oraz Irenę Molską.

Zbigniew "Zbyszek" Narski działał w konspiracji w latach 1941-1944. Przed wybuchem Powstania Warszawskiego służył w Oddziale Dyspozycyjnym A ("Kolegium A") Kedywu Okręgu Warszawskiego AK. W czasie powstańczych walk należał do batalionu "Kiliński" w rejonie Śródmieścia.

- Dziękuję za życzenia oraz za to, że pamiętacie, co zrobiliśmy w tamtym czasie. Życzę wam spokojnych świąt i będzie mi naprawę bardzo miło, jeśli zobaczymy się ponownie i spotkamy się na dłuższą rozmowę - powiedział żołnierz AK.

Po wojnie w 1947 r. Zbigniew Narski uciekł z kraju w obawie przed stalinowskimi represjami. Przez dłuższy okres życia mieszkał w Holandii. Kilkanaście lat temu powrócił do kraju. Obecnie mieszka w Białymstoku, a opiekę nad nim sprawują żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

Irena Molska "Jurka" w czasie II wojny światowej służyła w wywiadzie. Potem podjęła zorganizowane w konspiracji studia medyczne. To pozwoliło jej po wybuchu Powstania Warszawskiego pełnić funkcję sanitariuszki w V Obwodzie Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej na Mokotowie.

- Dziękuję za pamięć. Jestem naprawdę wzruszona, że wy, młodzi, odwiedziliście mnie przed samymi świętami wielkanocnymi. Życzę wam dużo zdrowia i wszystkiego dobrego - mówiła kombatantka.

Powstanie Warszawskie to trwające dwa miesiące (1 sierpnia - 3 października 1944 r.) wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji "Burza". Podczas zrywu zginęło ok. 16 tys. żołnierzy, a 20 tys. zostało rannych. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych i masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

Źródło: UMWP

Zobacz również