Ostatnie dni na złożenie wniosku o dodatek węglowy

Do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Złożone po tym terminie - nie będą rozpatrywane. Formularze mieszkańców miasta przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

[pixabay.com]

[pixabay.com]

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Urządzenia te muszą być zasilane paliwami stałymi oraz wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można złożyć w następujący sposób:

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – aplikacji mObywatel lub platformy ePUAP,

- osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR przy ulicy Klepackiej 18 w poniedziałek w godz. 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. 7.30-14.45 (dojazd autobusami linii 4, 14, 107),

- za pośrednictwem operatora pocztowego.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów: 85 748 98 59, 85 879 77 50, 85 742 29 00  lub poprzez wysłanie e-maila na adres dsr@mopr.bialystok.pl. Szczegóły także na bialystok.pl.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również