Ostatni moment na złożenie projektu do Budżetu Obywatelskiego

Do 4 kwietnia można składać projekty do Budżetu Obywatelskiego 2025. Do wydania jest 15 mln zł. 

[fot. Adam Ludwiczak]

[fot. Adam Ludwiczak]

Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty ogólnomiejskie i osiedlowe, na których realizację wydzielono odpowiednio 8 mln zł i 7 mln zł. Szacunkowa wartość projektu ogólnomiejskiego może wynieść 3 mln zł w przypadku projektu „twardego” i 100 tys. zł – „miękkiego”. Natomiast wartość projektu osiedlowego to maksymalnie 1,5 mln zł w przypadku projektu „twardego” i 100 tys. zł – „miękkiego”.

Każdą propozycję powinno poprzeć 2 mieszkańców Białegostoku (innych niż projektodawca). Wnioski należy składać na formularzach dostępnych na stronie Centrum Aktywności Społecznej, a także w budynkach przy ul. Św. Rocha 3 i Słonimskiej 1. Każdy mieszkaniec może złożyć i poprzeć dowolną liczbę projektów. Projektodawcą może być także osoba niepełnoletnia, ale do formularza zgłoszeniowego powinna dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz można złożyć w formie skanu z oryginału wysyłając na adres e-mail: budzetobywatelski@um.bialystok.pl lub w formie papierowej w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku oraz w Centrum Aktywności Społecznej.

Na stronie internetowej CAS można skorzystać np. z szacunkowych kosztów funkcjonowania miasta czy też sprawdzić własność działki. Zgłoszone przez mieszkańców pomysły zostaną poddane weryfikacji i do 6 września zostanie ogłoszona lista projektów zakwalifikowanych do głosowania. Głosowanie mieszkańców rozpocznie się w tym roku 24 września i potrwa do 7 października. Wyniki zostaną podane do 31 października.

Budżet Obywatelski funkcjonuje w Białymstoku już od 2013 roku. W tym czasie zrealizowanych zostało 226 projektów na kwotę ok. 97,5 mln zł.

Zobacz również