Ostatni dzień zapisów dzieci do przedszkoli

13 kwietnia to ostatni moment, aby zapisać dzieci urodzone w latach 2011- 2014 do przedszkola. Miasto Białystok przygotowało ok. 8,5 tys. miejsc w 60 przedszkolach publicznych i 950 miejsc w 38 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dodatkowo jest jeszcze 630 miejsc w ośmiu przedszkolach niepublicznych.

foto. Bia24

foto. Bia24

Do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie do 13 kwietnia do godz. 15.

Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2011-2014, mieszkające w Białymstoku. O przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału mogą także ubiegać się rodzice, których dziecko (rocznik 2015) ukończyło 2,5 roku. Rodzice mieszkający poza naszym miastem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do placówki po zakończeniu rekrutacji, jeśli będzie ona dysponowała wolnymi miejscami.

Do dnia dzisiejszego rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkolu/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi specjalnie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego przez stronę internetową www.nabor.um.bialystok.pl. Kryteria pierwszego etapu rekrutacji (tzw. ustawowe) i drugiego (tzw. samorządowe) są takie same jak w ubiegłym roku.

Listy przyjętych zostaną podane 26 kwietnia.

Zobacz również