Ostatni dzień rejestracji na studia PB

Już dziś (06.07) mija termin rejestracji na studia stacjonarne na Politechnice Białostockiej. Do wyboru są 32 kierunki na siedmiu wydziałach. Architektura, budownictwo, informatyka, elektronika czy też leśnictwo. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

Tegoroczny egzamin z rysunku na Wydziale Architektury /foto. Politechnika Białostocka/

Tegoroczny egzamin z rysunku na Wydziale Architektury /foto. Politechnika Białostocka/

Politechnika Białostocka przygotowała prawie 2 tys. miejsc, a dokładnie 1765, na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz 96 miejsc na studia stacjonarne drugiego stopnia.

W tym roku uczelnia oferuje nowe kierunki: inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska a także construction and building systems engineering (prowadzone w języku angielskim).

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska to kierunek o profilu praktycznym. Umożliwia zawodowe przygotowanie specjalistów w zakresie konserwacji, naprawy maszyn i urządzeń związanych z ochroną zdrowia i środowiska. Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu: elektroniki i elektrotechniki, materiałoznawstwa, inżynierii bioprocesowej, automatyzacji procesów, diagnostyki sprzętu medycznego oraz systemów ochrony środowiska, technologii i instalacji ochrony środowiska, aparatury kontrolno-pomiarowej. 

Kandydaci na studia drugiego stopnia mogą wybierać spośród trzech kierunków: zarządzanie, matematyka stosowana oraz management (nowy kierunek prowadzony w języku angielskim na Wydziale Zarządzania). Warto dodać, że na uczelniach technicznych większość studiów drugiego stopnia - magisterskich - rozpoczyna się od semestru letniego (od lutego).

Uczelnia wprowadza też opcję darmowych akademików dla kandydatów z najlepszymi wynikami z egzaminu maturalnego.

Tegoroczni maturzyści, którzy rozpoczną naukę na Politechnice Białostockiej w roku akademickim 2017/2018, będą mogli przez 10 miesięcy - za darmo - mieszkać w domach studenta przy ul. Zwierzynieckiej. To propozycja skierowana do 50 osób, które z maturalnego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym otrzymały co najmniej 85% punktów.

Listy przyjętych na studia zostaną opublikowane 27 lipca.

Szczegółowe informacje na stronie: https://irk.pb.edu.pl/

Zobacz również