Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap

Wodociągi Białostockie ponownie sięgnęły z powodzeniem po unijną pomoc finansową i przy jej udziale konsekwentnie poprawiają stan gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji. Obecnie realizowany projekt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap" jest trzecim przedsięwzięciem realizowanym przez przedsiębiorstwo, współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności (wcześniej ISPA).

Kończy się już rozbudowa i przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków - I etap

Kończy się już rozbudowa i przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków - I etap

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Jego całkowity koszt wynosi prawie 134,3 mln zł netto, z czego - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wodociągami Białostockimi, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Unia Europejska refunduje 63,7 proc., czyli ok. 85,6 mln zł. Pozostałą część stanowią środki Wodociągów Białostockich. Przedsięwzięcie obejmuje ogółem trzynaście zadań inwestycyjnych, wykonywanych w oczyszczalni ścieków, trzech stacjach uzdatniania wody oraz kilkunastu rejonach miasta. Prace na ulicach polegają na budowie, rozbudowie i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Część z nich, po zrealizowaniu, da okazję przyłączenia się do nowej sieci tym gospodarstwom domowym, które jeszcze nie korzystały z dobrodziejstwa bieżącej wody i sprawnego, bezpiecznego dla środowiska odprowadzania płynnych nieczystości. Przepraszamy za przejściowe utrudnienia w trakcie robót, w miarę możliwości będziemy starali się je zminimalizować - mówi Piotr Sokołowski, prezes zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. Podjęte działania mają przysłużyć się przede wszystkim mieszkańcom, umożliwiając przyłączenie się do nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Z prac na obiektach spółki, kończy się już rozbudowa i przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków - I etap (na zdjęciu). Dodanie dwóch dodatkowych bloków biologicznych do już działających pozwoli utrzymać, jakość ścieków oczyszczonych na poziomie wymaganym przepisami prawa polskiego i unijnego. W ramach projektu na oczyszczalni zrealizowana zostanie też hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów, czego efektem będzie wyraźne ograniczenie oddziaływania uciążliwych zapachów na przyległe tereny - wyjaśnia prezes Piotr Sokołowski. Na stacjach uzdatniania wody zaplanowane są: w Wasilkowie - modernizacja stawów infiltracyjnych służących do gromadzenia wody powierzchniowej na potrzeby ujęcia wody dla Białegostoku i Wasilkowa, w Pietraszach - budowa trzeciego pulsatora w celu zwiększenia wydajności procesu koagulacji wody, w Jurowcach - budowa paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby energetyczne. Do tego dochodzą wspomniane zadania na sieci wodociągowo - kanalizacyjnej oraz zakup pojazdów specjalnych do monitoringu i czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

Zakończenie całego przedsięwzięcia planowane jest w 2021 r.

Nazwa beneficjenta: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Tytuł projektu: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Dofinansowanie UE: 85 611 246,82 zł.

Zobacz również