Opieka koordynowana – nadzieja lepszego leczenia

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał 19 nowych aneksów do umów na świadczenie usług opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. W całym województwie są już 74 poradnie świadczące takie usługi w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.  

[pixabay.com]

[pixabay.com]

Specjalistka medycyny rodzinnej lek. Joanna Zabielska-Cieciuch podkreśla, iż to efektywny model opieki zdrowotnej, sprawdzony w wielu krajach, ale też pozytywnie przyjęty przez pacjentów naszego regionu. 

Pacjenci objęci opieką koordynowaną zyskują długoplanowy plan leczenia, diagnostyki, a wszystko pod okiem koordynatora, który dopilnuje, by jego realizacja przebiegała pomyślnie.

Lekarz rodzinny w opiece koordynowanej ma wsparcie koordynatora (to jest nowa osoba w zespole podstawowej opieki zdrowotnej). Koordynator jest przewodnikiem pacjenta. Rolą koordynatora w POZ jest wsparcie pacjentów w procesie leczenia. To wsparcie następuje poprzez:
- dbanie o lepszą komunikację na linii lekarz-pacjent,
- przekazywanie informacji pacjentom o kolejnych etapach leczenia (nie tylko w ramach POZ), 
- wspomaganie organizacji leczenia w szczególności pacjentów z chorobami przewlekłymi,
- współpracę z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.

Zadania koordynatora może realizować personel pracujący w placówce medycznej, czyli lekarz, pielęgniarka lub rejestratorka.

Opieka koordynowana umożliwia pacjentowi z chorobą przewlekłą z zakresu: kardiologii, diabetologii, chorób płuc czy endokrynologii leczenie w jednym ośrodku u różnych specjalistów: kardiologa, diabetologa, endokrynologa czy pulmonologa. 

W sytuacjach medycznie uzasadnionych lekarz POZ może zlecić pacjentom badania, które do tej pory mógł zlecać lekarz specjalista, tj.:
– pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG,
– spirometria i spirometria z próbą rozkurczową,
– EKG wysiłkowe, Holter EKG (24, 48, 72 godz.), Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego),
– ECHO serca przezklatkowe,
– BNP (NT-pro-BNP),
– USG Doppler tętnic szyjnych, 
– USG Doppler naczyń kończyn dolnych,
– albumina (stężenie albumin w moczu), 
– UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu).

Od kwietnia świadczenia w ramach opieki koordynowanej udzielane są w 74 miejscach przez 71 placówek medycznych. To oznacza, że już 30% świadczeniodawców POZ z naszego regionu przystąpiło do tej formy opieki nad pacjentem. 

– Opieka koordynowana to proces, a jej wdrożenie wymaga czasu. Placówki medyczne przystępują do niej dobrowolnie po zapewnieniu dostępu do badań,  czy też personelu medycznego, jakim są lekarze specjalności, czy dietetycy. Liczę na to, że placówek medycznych POZ gotowych do realizacji opieki koordynowanej będzie przybywać w województwie podlaskim. Do naszego Oddziału NFZ cały czas wpływają nowe wnioski na realizację tej formy opieki – mówi Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Zainteresowane przystąpieniem do koordynacji placówki POZ muszą się przygotować, spełnić warunki dotyczące zapewnienia dostępu do badań diagnostycznych, czy też personelu medycznego, jakim są lekarze określonych specjalności medycznych, czy też dietetycy. 

Od 1 kwietnia 2023 r. świadczenia w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej realizować będzie 19 nowych placówek medycznych w województwie podlaskim:
1. „Krynmed” I. Hansson, B. Rogalska, A. Pańkowska – Spółka Partnerska Lekarzy, Grodzieńska 40, Krynki.
2. „Przychodnia Rodzinna” s.c. J. Dzieniszewski, A. Chlabicz, M. Maksimowicz, Szkolna 20/1, Michałowo. 
3. Anna Chludzińska, Zachodnia 5/24, Białystok.
4. Aramed Spółka z o.o., Białostocka 83b/2, Mońki.
5. Gabinet Lekarza Rodzinnego Mariola Jadwiga Aleksandrowicz, Pogodna 11d/2, Białystok.
6. Jan Wądołowski, Słonimska 5/24, Białystok.
7. Medvita Wiercińska, Krawiel Spółka Partnerska Lekarzy, Stroma 11/2, Białystok.
8. NZOZ „El-Med” Elżbieta Kopciewska, Rynek 7, Korycin.
9. SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, Kleszczelowska 1, Bielsk Podlaski.
10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Białymstoku, Skłodowskiej-Curie 24a, Białystok .
11. Wa-Med A. Jasińska-Wojtulewicz I K. Łazarska Spółka Jawna, Kryńska 32,Wasilków.
12. SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w Białymstoku, Fabryczna 27, Białystok.
13. Centrum Medyczne RYSKA Sp. z o. o., Jana III Sobieskiego 13/8, Białystok
14. Centrum Medyczne Dojlidy Sp. z o.o., Niedźwiedzia 69,  Białystok
15. Doktor Nauk Medycznych Maria Mazurek, Królewska 3, Dobrzyniewo Fabryczne
16. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa W Białymstoku, J. Waszyngtona 17, Białystok
17. NZOZ Lekarzy „Eskulap” Nowacki I Partnerzy, ul. Waryńskiego 27, Suwałki
18. J. Sawicka i Partnerzy – Spółka Lekarzy, Putry 9, Suwałki
19. Ośrodek Zdrowia „Medfil” sp. z o.o., Białostocka 1a, Juchnowiec Górny.

 

Wykaz wszystkich placówek medycznych realizujących budżet powierzony opieki koordynowanej w województwie podlaskim (stan na 01.04.2023 r.):

Lp. Nazwa Miejscowość Adres
1. Przychodnia Rodzinna w Augustowie Augustów Hoża 2b
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie Augustów Szpitalna 12
3. L. S. Kisiel Spółka Jawna Augustów Jaćwieska 18
4. Praktyka Lekarska POZ Augustów 29 Listopada 20
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Augustów Mostowa 1
6. NZOZ „Poradnia Rodzinna” Agnieszka Gosk Białystok Andrukiewicza 4/3u
7. Cor-Med Komaszyło I Wspólnicy Lekarska Spółka Partnerska Białystok Antoniukowska 11a
8. Revita Lekarz Rodzinny Magdalena Bielonko Białystok Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 10 17A / 18A
9. Przychodnia Lekarska „Na Bema” Barbara Lewandowska i Krystyna Żmijewska-Ziniewicz-Spółka Partnerska Białystok Bema 2 lok. 26
10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Warszawska” Białystok Bukowskiego 1/2
11. NZOZ „Lekarz Rodzinny” Joanna M. Szeląg Białystok Dubois 3/Lok.1
12. Medikon Sp. z o. o. Białystok Edukacyjna 1B
13. Dormed Dorota Lewko-Ninkiewicz Jarosław Ninkiewicz Spółka Jawna Białystok Fabryczna 4/1H
14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Białymstoku Im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego Białystok Fabryczna 27
15. Przychodnia Rodzinna Lekarze – Barbara Piekarska, Grzegorz Chudoń, Joanna Zabielska-Cieciuch Spółka Partnerska Białystok Gajowa 75
16. KRÓL – Spółka Partnerska Lekarzy Białystok Generała Józefa
Hallera 8
17. Przychodnia Rodzinna „Sol-Med” Tamara Drabikowska – Chmara Białystok Jana Pawła Ii 59/14u
18. Centrum Medyczne Ryska Sp. z o.o. Białystok Jana III Sobieskiego 13/8
19. Poradnia Lekarza Rodzinnego Joanna Redźko-Baszun Białystok Klepacka 4
20. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bacieczki Białystok - Kołłątaja 75
- KEN 3
21. Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Białymstoku Białystok M. Skłodowskiej-Curie 24A
22. Akademicka Praktyka Medycyny Rodzinnej Bielska, Chlabicz, Czarnowski, Ołtarzewska, Sawicka-Powierza Spółka Partnerska Lekarzy Białystok Mazowiecka 33
23. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Podstawowa Opieka Zdrowotna Białystok Mickiewicza 44A
24. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” Przychodnia Na Mieszka Sp.P. Białystok Mieszka I 8c/15
25. Centrum Medyczne Dojlidy Sp. z o.o Białystok Niedźwiedzia 69
26. Gabinet Lekarza Rodzinnego Mariola Jadwiga Aleksandrowicz Białystok Pogodna 11D/2
27. Spółka Cywilna ” Siloe” Katarzyna Jachimowicz, Justyna Łozowska-Siemionow Białystok Raginisa 87/2
28. Centrum Medycyny Rodzinnej Meva Med Sp. z o. o. Białystok Rzemieślnicza 40/13
29. Przychodnia Evamed Safiejko-Barańska Spółka Jawna Białystok Rzemieślnicza 31
30. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Białystok Sienkiewicza 79
31. Jan Wądołowski Białystok Słonimska 5/24
32. Domesticus Krauze – Romejko I Partnerzy. Spółka Lekarzy Białystok Storczykowa 5
33. Medvita Wiercińska, Krawiel Spółka Partnerska Lekarzy Białystok Stroma 11/2
34. NZOZ Przychodnia Lekarska Hipokrates Białystok Szosa Baranowicka 80
35. Przychodnia Lekarza Rodzinnego Medicus Białystok Św. Jerzego 22
36. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANUS” Anna Mazur Białystok Transportowa 9/U1
37. Medimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Białymstoku
Białystok

- Tuwima 1/2/2

- 42 Pułku Piechoty 131/4

38. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Im. L. Zamenhofa W Białymstoku Białystok Waszyngtona 17
39. Agnieszka Kosk Białystok Wrocławska 9
40. Anna Chludzińska Białystok Zachodnia 5/24
41. Twój Lekarz Rodzinny. A. Majewska, A.Zabielska-Drągowska Spółka Partnerska Lekarzy Białystok Zagumienna 10A
42. Medica Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Bielsk Podlaski - Jagiellońska 2

- 3-go Maja 15

43. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Bielsku Podlaskim Bielsk Podlaski Kleszczelowska 1
44. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Midmed Dorota Rybińska Brańsk Kościelna 9
45. NZOZ ALMA MED W Boćkach Boćki Grunwaldzka 1
46. Nasza Przychodnia Izabela Maria Małyszko, Andrzej Małyszko Spółka Jawna Czarna Białostocka Torowa 1
47. Doktor Nauk Medycznych Maria Mazurek Dobrzyniewo Fabryczne Królewska 3
48. Niepubliczny ZOZ Medicus S.C. Alicja i Dariusz Leończyk Grajewo Os. Południe 9
49. Ośrodek Zdrowia „Medfil” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Juchnowiec Górny Białostocka 1A
50. Centrum Medyczne Kleosin Wieliczko Spółka Jawna Kleosin Zambrowska 14
51. Nzoz „El-Med” Elżbieta Kopciewska Korycin Rynek 7
52. Krynmed” I. Hansson, B. Rogalska, A. Pańkowska – Spółka Partnerska Lekarzy Krynki Grodzieńska 40
53. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Lipsku Lipsk Rynek 7
54. NZOZ Na Zdrowie Praktyka Lekarska M. Woińska, J. Gruszewska Łapy Cmentarna 28
55. Przychodnia Danmed – Lekarze: Bogdan i Joanna Danielscy Spółka Partnerska Łomża Ks. Bp. Stanisława Kostki Łukomskiego 3
56. Łomżyńskie Centrum Medyczne w Łomży Łomża Wyszyńskiego 9
57. Przychodnia Rodzinna”S.C. J.Dzieniszewski, A. Chlabicz,M.Maksimowicz Michałowo Szkolna 20/1
58. Aramed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Mońki Białostocka 83B/2
59. NZOZ KORAMED Raczki Nowe Osiedle 4
60. Niepubliczny Zoz Medicus S.C. Alicja i Dariusz Leończyk Rajgród Zabielskiego 6
61. Spółka Cywilna Medmal Alina Maliszewska Witali Maliszewski Supraśl Dolna 19A
62. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Rodzinnej Supraśl Dolna 21
63. J. Sawicka I Partnerzy – Spółka Lekarzy Suwałki Putry 9
64. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarzy „Eskulap” Nowacki I Partnerzy Suwałki Waryńskiego 27
65. Ośrodek Zdrowia w Turośni Kościelnej Turośń Kościelna Białostocka 7
66. Poradnia Rodzinna „Dla Zdrowia” – Lekarze: A.Kalinowska, A.Nadlewska, Z.J.Skakuj Spółka Partnerska Tykocin Kaczorowska 2
67. Betesda Spółka Cywilna Monika-Krysiuk Wnuczko, Krzysztof Wnuczko Wasilków Białostocka 104/U1
68. Wa-Med A. Jasińska-Wojtulewicz I K. Łazarska Spółka Jawna Wasilków Kryńska 32
69. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. Wyszki Kościelna 2
70. Przychodnia Rodzinna NZOZ Barbara Grażyna Gębala-Jarocka Zambrów Pułaskiego 2A
71. Przychodnia Św. Łukasza Zabłudów Chodkiewicza 3

 

Zobacz również