Odznaki i awanse na 100-lecie białostockiego Urzędu Miar

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku świętował wczoraj (23.05) jubileusz 100-lecia. Z tej okazji, białostoccy metrolodzy otrzymali wyróżnienia, odznaki i awanse. Obchody zorganizowano na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Jubileusz 100-lecia utworzenia Urzędu Miar w Białymstoku [fot. wrotapodlasia.pl]

Jubileusz 100-lecia utworzenia Urzędu Miar w Białymstoku [fot. wrotapodlasia.pl]

Wicemarszałek Marek Olbryś wręczył Mirosławowi Wnorowskiemu, dyrektorowi Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku, Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego.

- Jestem zaskoczony i poruszony. Dziękuję za to wyróżnienie panu marszałkowi i całemu zarządowi województwa, a także sejmikowi. A samą nagrodę chciałbym zadedykować moim kochanym pracownikom i małżonce - powiedział Wnorowski.

Miejscowy Urząd Miar w Białymstoku został utworzony 21 maja 1922 r. na mocy dekretu o miarach podpisanego przez Marszałka J. Piłsudskiego. Dekret ów stanowił podwaliny tworzącego się Państwa Polskiego i ujednolicał system miar na terenach Rzeczypospolitej, gdzie każdy z trzech zaborców posługiwał się własnymi miarami.

- Wydawać by się mogło, że praca samorządu i urzędu miar nie mają ze sobą wiele wspólnego. Otóż, nie. Zarówno pan dyrektor, jak i jego pracownicy, są naszymi ekspertami od metrologicznych wykładni przy naszych projektach, m.in. dotyczących funduszy unijnych - zaznaczył wicemarszałek Olbryś.

Białostocka instytucja swym zasięgiem obejmuje województwo podlaskie, siedem powiatów województwa mazowieckiego oraz sześć powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

Urząd zajmuje się legalizacją, wzorcowaniem i ekspertyzami różnorodnych przyrządów pomiarowych: wag, odważników, taksometrów, tachografów samochodowych, odmierzaczy paliw, instalacji pomiarowych do mleka i paliw, wodomierzy, zbiorników pomiarowych, analizatorów spalin samochodowych, manometrów (ciśnieniomierzy), luksomierzy, mierników poziomu dźwięku, fotoradarów, przeliczników do gazomierzy, liczników energii elektrycznej i wielu innych.

Sprawuje też nadzór i kontrolę stosowania przyrządów pomiarowych. Kontroluje firmy paczkujące towary. Posiada laboratoria akredytowane wzorcujące m.in. mierniki poziomu dźwięku, kalibratory akustyczne, luksomierze.

W trakcie uroczystości zorganizowanej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej pracownicy Okręgowego Urzędu Miar otrzymali medale za długoletnią służbę, awanse i wyróżnienia.

Źródło: UMWP

Zobacz również