Od trzydziestu lat z pomocą mieszkańcom

Od trzydziestu lat Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi oferuje pomoc i wsparcie mieszkańcom Białegostoku. Zajmuje się m.in. konsultacjami, prowadzi grupy terapeutyczne, terapeutyczno-rozwojowe, terapie rodzinne i warsztaty. Swoją pomocą obejmuje ponad 600 rodzin rocznie.

[fot. bialystok.pl]

[fot. bialystok.pl]

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest jedyną taką specjalistyczną placówką działającą od 30 lat w naszym mieście. Mieści się przy ul. A. Mickiewicza 31/2 w Białymstoku. SPPP jest miejscem, w którym można uzyskać specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną obejmującą kompleksowe zdiagnozowanie problemu i psychoterapię dzieci, młodzieży i ich rodziców. Poradnia pomaga w sytuacjach kryzysowych na terenie szkół i placówek oświatowych.

Do placówki przyjmowane są dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi, które przejawiają się pod postacią takich utrwalonych objawów, jak trudności funkcjonowania w grupie, agresja jawna lub ukryta, napięcie, konflikty wewnętrzne, zaburzony obraz siebie, niska samoocena, objawy psychosomatyczne (np. bóle głowy, brzucha), zaburzenia nastroju.

Poradnia proponuje różne formy pomocy w zależności od wieku: konsultacje dla rodziców dzieci do 5. roku życia, grupy terapeutyczne dla dzieci 5-6-letnich, 7-8-letnich, 9-10-letnich, grupę terapeutyczno-rozwojową dla młodzieży szkół średnich, terapię rodzinną i warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży (w wieku od 5 do 19 lat, do ukończenia szkoły ponadpodstawowej). Placówka oferuje terapię pedagogiczną, konsultacje oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli, zajmuje się pedagogizacją rodziców.

Pracownicy SPPP współpracują z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Biorą udział w konferencjach i szkoleniach jako uczestnicy i organizatorzy. Ich praca od kilkunastu lat objęta jest superwizją. Do poradni zgłaszają się rodzice, najczęściej za sugestią szkoły lub innej placówki. W roku szkolnym 2022/2023 z takiej pomocy skorzystało 1419 dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.

Instytucja proponuje także wsparcie dla dzieci i rodziców z Ukrainy. Jej zespół rozwiązuje problemy związane z adaptacją, integracją, pokonywaniem kryzysów emocjonalnych i społecznych. Konsultacje skierowane są do rodzin posiadających dzieci w wieku 5-19 lat, które przybyły do Białegostoku z Ukrainy i przeżywają kryzys. Wśród form pomocy można wymienić m.in. warsztaty dla dzieci i rodziców z elementami muzykoterapii, arteterapii, pedagogiki zabawy, technik relaksacyjnych czy psychoterapię.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również