Od praktyki, przez staż po etat. KAN przyucza do zawodu

W białostockiej firmie KAN ruszyły praktyki zawodowe. Producent instalacji wodnych i grzewczych oferuje też płatne staże dla studentów zarządzania i inżynierii produkcji, realizowane w ramach projektu Politechniki Białostockiej.

/foto. BIA24/

/foto. BIA24/

- Praktyki zawodowe i staże są elementami nowatorskiego programu Szkoła KAN dla uczniów i studentów - mówi Iwona Chilimoniuk, dyrektor ds. personalnych KAN. - To autorski dydaktyczno-szkoleniowy projekt, ukierunkowany na współpracę z placówkami oświatowymi - ze szkołami zawodowymi, technikami i uczelniami technicznymi. Głównym założeniem programu jest wsparcie młodych ludzi w świadomym wyborze ścieżki zawodowej i poznaniu środowiska pracy. Chcemy, aby absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych mogli w pełni świadomie decydować o swojej przyszłości zawodowej.

Jedenastu praktykantów będzie uczyło się praktycznej nauki zawodu w KAN od lipca do września. Większość to - najbardziej pożądani przez firmę - studenci kierunku mechanika i budowa maszyn Politechniki Białostockiej, którzy też najczęściej kontynuują współpracę z KAN podczas staży, a po obronie mogą liczyć na etat na stanowisku młodszego technologa. Dwie osoby z wydziału elektrycznego PB uczą się zawodu w dziale utrzymania ruchu i kolejne pięć ? z wydział zarządzania i inżynierii produkcji - praktykują przy planowaniu produkcji, wsparciu produkcji, kontroli jakości oraz procesach logistycznych.

- Firma od początku gwarantuje pomoc w realizacji powierzonych zadań - mówi Grzegorz Warwiński, były praktykant i absolwent PB wydziału Inżynieria Środowiska, a obecnie doradca techniczny spółki na rynek KAN Azja. - Miałem zapewnioną pomoc na każdym etapie praktyk. Program praktyk i staży dał mi możliwość zapoznania się ze standardami panującymi w firmie, procesami i wymaganiami stanowiskowymi.

/foto.BIA24/

W opinii studentów dobre miejsce na staż oznacza dobry start zawodowy.

- Zarówno staż, jak i praktyki są niezwykle ważne, zwłaszcza jeśli jest to pierwsze spotkanie z zawodem - mówi Krzysztof Jówko, student V roku PB, stażysta w firmie KAN. - Wtedy poznajemy tajniki zawodu i specyfikę miejsca pracy, a firma, która pozwala na realizację konkretnych projektów przyczynia się do rozwoju pracownika. A to ma większe znaczenie niż piątki na uczelni. Dzięki temu student zdobywa doświadczenie i umiejętności, które później może wykorzystać w środowisku biznesowym.

Z programów stażowych i praktyk w KAN korzysta w ciągu roku około 20 osób. Obecnie w firmie pracuje już kilkanaście osób, którym po zrealizowanych praktykach i stażu zaproponowano współpracę (6 osób po stażu, jedna osoba po konkursie stażowym oraz 10 osób po skończonych praktykach).

/foto. BIA24/

/foto. BIA24/

- Rozwój nowoczesnego przedsiębiorstwa oznacza zwiększenie liczby miejsc pracy i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów - tylko w zeszłym roku zatrudniliśmy blisko sto nowych osób, a tegoroczny nabór na specjalistów dopiero się zaczął - podkreśla Iwona Chilimoniuk. - Od wielu lat intensywnie działamy w sferze związanej z kształceniem uczniów i studentów, potencjalnych pracowników KAN. Docieramy do szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych uczelni technicznych w całym kraju.

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych to m.in. mechatronicy, ustawiacze i programiści maszyn CNC, którzy znajdują zatrudnienie w sferze produkcji. Inżynierowie natomiast wspomagają strukturę KAN w zakresie technologii, konstrukcji czy doradztwa technicznego.

Zobacz również