O znaczeniu tradycji i relacjach z drugim człowiekiem – na tegorocznej maturze z polskiego

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza oraz „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej, a także wiersz Józefa Barana „Najkrótsza definicja człowieka” – trzy lektury, które stały się podstawą pracy pisemnej na tegorocznej maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym. Około południa dziś zakończył się ten pierwszy i obowiązkowy dla wszystkich etap tegorocznego egzaminu dojrzałości. 

Egzamin maturalny 2022 [fot. D. Gromadzki UM Białystok]

Egzamin maturalny 2022 [fot. D. Gromadzki UM Białystok]

Przecieków nie było, a egzamin przebiegła spokojnie – informował po jego zakończeniu dyrektor  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Jeszcze dziś CKE ma podać tematy i zagadnienia, które znalazły się na tej części matury, 

Obowiązkowy pisemny egzamin z polskiego ma dwa etapy: maturzyści muszą najpierw rozwiązać test a później napisać tekst własny. Test odnosi się do podanych fragmentów tekstów z dziedziny kultury, filozofii, sztuki, języka czy literatury. 

W drugim etapie są do wyboru trzy tematy wypracowań maturalnych. Zdający pisze rozprawkę (do wyboru są dwa tematy) lub interpretację wiersza (jeden temat). 

W tym roku maturzyści do wyboru trzy tematy. Nieoficjalnie były to:

Rozprawka na temat „Czym dla człowieka może być tradycja?” na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Rozprawka na temat – Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Na podstawie powieści „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej. Do interpretacji podano zdającym wiersz Józefa Barana „Najkrótsza definicja człowieka”.

Egzamin rozpoczął się po godzinie 9.00. Trwał 170 minut. Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym pisany jest obowiązkowo przez wszystkich maturzystów. Chętni mogą pisać także egzamin z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Zostanie on przeprowadzony w przyszłym tygodniu w poniedziałek.

A jeszcze dziś po godz. 14.00 zaczyna się egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Nie jest on obowiązkowy. Łacina należy do tzw. przedmiotów do wyboru, zdawanych przez maturzystów na poziomie rozszerzonym. Jak podaje CKE, chęć zdawania tego egzaminu zadeklarowało w tym roku 158 abiturientów w całej Polsce. 

Maturzysta – jak w latach ubiegłych – musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 18 maja i potrwa do 20 maja. 

Zobacz również