O sytuacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Opinia sejmikowej komisji rewizyjnej przyjęta na ostatnim piątkowym posiedzeniu wskazuje, że źle się dzieje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku. Zdaniem komisji powołany przez marszałka Tomasz Szeweluk pełni obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy niezgodnie z prawem. Rzecznik marszałka zapewnia, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, a w WUP trwa właśnie konkurs na stanowisko nowego dyrektora.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku [fot. Wikipedia]

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku [fot. Wikipedia]

Sejmikowa komisja rewizyjna zajmuje się między innymi „kontrolą legalności, rzetelności i gospodarności działalności zarządu województwa”. W podlaskim sejmiku komisję rewizyjną tworzą w większości radni opozycyjni do rządzącej w sejmiku większości Zjednoczonej Prawicy. Z 13 członków komisji siedmioro należy do klubu Koalicji Obywatelskiej (cały klub), a w składzie komisji jest troje radnych z klubu PiS. 

Podczas piątkowego posiedzenia komisji radni postanowili wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej o przeprowadzenie kontroli w tej sprawie kierownictwa Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także zwrócić się do Głównego Inspektora Pracy, o sprawdzenie, czy w WUP nie są łamane prawa pracowników. Komisja wystąpiła też do Wojewody Podlaskiego z pismem o sprawdzenie legalności działania władz województwa. 

O decyzjach komisji rewizyjnej poinformował dziennikarzy jej przewodniczący Jarosław Dworzański (KO). Podczas konferencji prasowej przedstawił swoją opinię na temat prawidłowości procedur dotyczących powierzenia obowiązków dyrektora WUP Tomaszowi Szewelukowi, zatrudnionemu wcześniej jako sekretarz urzędu województwa podlaskiego. 

Transmisja konferencji prasowej przewodniczącego sejmikowej komisji rewizyjnej 

Zdaniem Dworzańskiego doszło do „wielu zastrzeżeń dotyczących powierzenia przez marszałka obowiązków szefa WUP-u Tomaszowi Szewelukowi”. Zarzucił, że w dokumentach zastosowano niewłaściwe podstawy prawne, co skutkuje tym, że decyzje te są niezgodne z prawem. 

– W dokumencie dotyczącym powierzenia obowiązków dyrektora WUP pan marszałek użył podstawy prawnej, która nie dopuszcza takiego rozwiązania – przekonywał radny Jarosław Dworzański. 

Dodał, że jego zdaniem dobry gospodarz województwa powinien był już w połowie września ubiegłego roku (gdy ówczesna dyrektor WUP złożyła wniosek o przejście na emeryturę od lutego 2023 roku) ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora WUP. Wówczas w momencie odejścia na emeryturę dyrektor Janiny Mironowicz urząd miałby już nowego dyrektora powołanego w konkursie. No chyba że nie udałoby się tej procedury sfinalizować, to wówczas marszałek mógłby powierzyć obowiązki innej osobie do czasu rozstrzygnięcia konkursu. 

– Mówiąc wprost językiem kolokwialnym, jako polityk to oceniam, że była to klasyczna ustawka, żeby pana Szeweluka przenieść z urzędu marszałkowskiego do WUP – mówił radny Dworzański.

– Tomaszowi Szewelukowi powierzono pełnienie obowiązków dyrektora WUP zgodnie z przepisami prawa – zapewnia rzecznik marszałka województwa podlaskiego Izabela Smaczna-Jórczykowska. Przypomina, że sprawę tę badał już wcześniej urząd Wojewody Podlaskiego.  

– Na wniosek wojewody zostały też złożone wyjaśnienia w tej sprawie. Wojewoda nie miał do nich żadnych zastrzeżeń – dodaje Izabela Smaczna-Jórczykowska. 

Rzecznik marszałka przypomina, powierzenie obowiązków trwa do momentu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora WUP. A konkurs ogłoszono 14 czerwca 2023 r. – Obecnie jest ogłoszony konkurs na dyrektora WUP. Oferty można składać do 26 czerwca – mówi Smaczna-Jórczykowska. 

Rzecznik przypomina, że po doniesieniach medialnych dotyczących sytuacji w WUP marszałek województwa postanowił przeprowadzić audyt w tej placówce. Dodaje także: 

– Jeśli chodzi o sprawę traktowania pracowników przez p.o. dyrektora WUP, do urzędu marszałkowskiego nie wpłynęła oficjalna skarga w tej sprawie. Mimo to mając na uwadze doniesienia medialne, marszałek postanowił przeprowadzić audyt w tej jednostce – kończy Izabela Smaczna-Jórczykowska.

Przewodniczący komisji rewizyjnej Jarosław Dworzański zapowiada, że komisja rewizyjna będzie chciała podjąć temat sytuacji w WUP podczas poniedziałkowej sesji sejmiku województwa.  

Zobacz również