Nowy żłobek powstanie przy ul. Kawaleryjskiej

Kolejny, dziesiąty już żłobek miejski w Białymstoku, zostanie wybudowany przy ul. Kawaleryjskiej 38. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową tej inwestycji. Zakończenie budowy i oddanie do użytku nowego obiektu jest planowane na czerwiec 2026 r.

[fot. Adam Ludwiczak]

[fot. Adam Ludwiczak]

Budynek żłobka jest projektowany w miejscu istniejącej nieruchomości, która zostanie rozebrana, ze względu na zły stan techniczny. Nowy budynek będzie miał 2 piętra nadziemne i jedno podziemne. Będzie tam miejsce dla 10 oddziałów, co pozwoli zapewnić opiekę dla 240 dzieci. W nowym obiekcie będą zapewnione pomieszczenia ukrycia kategorii II (zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 2018 r.). Teren wokół placówki będzie zagospodarowany, powstaną tu: plac zabaw, miejsca postojowe, zjazd z ulicy Kawaleryjskiej.

– Budowa żłobka to ważna inwestycja dla mieszkańców. Po uruchomieniu tej placówki opiekę w białostockich żłobkach będzie mieć ponad 1500 dzieci. Jeśli sytuacja demograficzna się nie zmieni, to aby zaspokoić potrzeby, utworzymy jeszcze jedną placówkę – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Ponadto w nowym żłobku powstanie pomieszczenie ukrycia. Takie miejsca będą też powstawać w innych budowanych przez Miasto obiektach strategicznych.

Na realizację tej inwestycji i na utrzymanie żłobka Miasto otrzymało dofinansowanie z programu MALUCH+. Na realizację – ponad 9 mln 768 tys. zł, a na funkcjonowanie – ponad 7 mln 223 tys. zł.

Harmonogram inwestycji obejmuje w tym roku: w maju-czerwcu – kompletna dokumentacja projektowa, w lipcu-sierpniu – pozwolenie na budowę, w sierpniu-wrześniu – wybór wykonawcy, w listopadzie-grudniu – umowa na roboty. Zakończenie prac jest planowane na czerwiec 2026 r.

W Białymstoku działa 9 żłobków miejskich, do których uczęszcza 1 273 dzieci. Z programu MALUCH+ w naszym mieście zbudowano 2 żłobki: Żłobek Miejski nr 8 przy ul. Oriona (otwarty w styczniu 2019 r.), Żłobek Miejski nr 9 przy  ul. Mościckiego (otwarty w styczniu 2021 r.).

Źródło: UM Białystok

Zobacz również